Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5

Datum interpelace:
14. 11. 2017
Datum odpovědi:
12. 12. 2017
Interpelující:
Mgr. Lukáš Budín
Interpelovaný:
Bc. Martin Damašek
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

 

21. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 14. 11. 2017

 

Interpelace

 

RMČ Praha 5

 

Věc: Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 – Smíchov

 

 

Vážená Rado MČ Praha 5,

 

svým usnesením ze dne 8. 11. 2017 (číslo usnesení 42/1463/2017) jste zrušili své předešlé usnesení ze dne 27. 09. 2017 (36/1239/2017), které se týkalo vypsání záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 – Smíchov.

 

Vzhledem k neuvedení jakéhokoliv důvodu v DZ k tomuto bodu programu jednání RMČ Praha 5 mám tedy pouze jeden dotaz:

 

–          Z jakého důvodu RMČ Praha 5 rozhodla svým usnesením zrušit záměr pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 – Smíchov?

 

Předem děkuji za odpověď.

 

S pozdravem

Mgr. Lukáš Budín

Člen ZMČ Praha 5

 

V Praze dne 14. 11. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpověď:

Městská část Praha 5
Bc. Martin Damašek, M. A.
radní

 

 

Mgr. Lukáš Budín

člen ZMČ Praha 5

 

 

Praha 11. prosince 2017

 

 

Vážený pane magistře,

 

obrátil jste se na moji maličkost formou interpelace s dotazem, proč Rada MČ Praha 5 dne 8. 11. 2017 zrušila záměr pronájmu nebytového prostoru na adrese Praha 5, Stroupežnického 10.

 

Předmětný záměr pronájmu nebytového prostoru, který Rada schválila dne 27. 9. 2017, byl tzv. „adresný“, tedy oznamoval záměr Rady pronajmout prostor konkrétnímu subjektu, v tomto případě dosavadnímu nájemci, který požádal o prodloužení nájmu. Do tohoto záměru se přihlásily další dva subjekty. To je nejen možné, ale i positivní, neb tato skutečnost ukazuje, že je o nebytový prostor na trhu zájem.

 

Radě jsem navrhl záměr zrušit především z těchto důvodů:

 

Za prvé, Rada schválila záměr „adresný“, eo ipso uvádí ve známost svoji vůli pronajmout určitý prostor v záměru jmenované osobě. V případě rozhodnutí o pronájmu jiné osobě (což je zákonně možné, připouštím), není tato nová intence uvedena ve veřejnou známost. Jsem přesvědčen, že i z tohoto důvodu je zvykem, že v takovýchto situacích Rada „adresné“ záměry ruší a vyhlašuje nové, „otevřené“ záměry.

 

Za druhé, vzhledem ke specifičnosti nebytového prostoru a lokality (dvůr obytného domu v centru Smíchova) si nemyslím, že by bylo vhodné rozhodnout tak říkajíc „od stolu“, bez důkladného seznámení se s podnikatelskými záměry zájemců a bez jejich zevrubného posouzení, jak z hlediska atraktivity podaných podnikatelských záměrů, tak z hlediska vhodnosti jejich umístění do předmětného prostoru. Věřím, že posouzení atraktivity a vhodnosti podnikatelských záměrů pro tento objekt by se měla zhostit širší komise zastupitelů, v níž bude mít svého zástupce i opozice a která bude mít možnost se s podnikatelskými záměry do hloubky seznámit, vyslechnout si jejich presentaci a zájemcům i položit doplňující otázky.

 

Za třetí, vyhlášený záměr ukázal, že po předmětném prostoru je poptávka. Tato zkušenost znamená, že by na trhu MČ Praha 5 mohla dosáhnout lepších podmínek pronájmu. Považuji proto za výhodnější pro MČ Praha 5 záměr vypsat znovu jako tzv. „otevřený“, který jasně deklaruje zájem MČ Praha 5 přenechat předmětné prostory do nájmu nájemci, jehož podnikatelský záměr bude pro MČ Praha 5 po posouzení všech hledisek nejpřínosnější. 

 

 

S pozdravem a přáním pokojných Vánoc

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě