Zrušení VIC Praha 5

Datum interpelace:
10. 11. 2020
Datum odpovědi:
08. 12. 2020
Interpelující:
Bc. Martin Slabý
Interpelovaný:
Mgr. Renáta Zajíčková

Interpelace:

Interpelace starostka mgr.Renáta  Zajíčková            dne  10.11.2020

paní starostko,

zrušení obecně prospěšné společnosti VIC Praha 5 se na úrovni rady dne 21.10. 2020 a dnes na úrovni zastupitelstva projednává pouze jako informace o rozhodnutí této skutečnosti.

Ptám se na důvody uvedených v rozhodnutí o zrušení, protože jedni svádí zrušení VIC  na druhé,  celé to tím pádem  vypadá jako jeden velký zmatek a  že levá ruka neví co dělá pravá.

  • Informační i vzdělávací aktivity od roku 2017 do současnosti ukazují na zájem ze strany veřejnosti i potřebnost a smysl našeho Vzdělávacího a informačního centra.
  • Dokládají to příslušné dokumenty (čtvrtletní a závěrečné zprávy) spolu s výsledky konkrétních vzdělávacích, společenských, kulturních a informačních akcí (prezentace na FB, webu VIC i v AJ a v měsíčníku FIVE).
  • Dokládá to i aktivní zapojení VIC do boje s koronavirem kdy VIC koordinoval výrobu, distribuci ochranných prostředků a byl v tzv. první linii pomoci občanům.
  • Provedenou kontrolou za období 2019 – 2020 bylo zjištěno  nedostatky v hospodaření?
  • Provedenou kontrolou bylo  zjištěno nehospodárné a neúčelné vynakládání prostředků ?
  • Povedenou kontrolou bylo zjištěno pochybení ve výkonu činnosti jak ve smyslu aktuálně platné legislativy, tak dle pravidel stanovených zakladatelskou listinou, nebo byli výsledky jiné?

Jsme v době existenčních potíží firem kvůli koronaviru, jsme v době podpůrných programů a záchranných balíčcích, a my zde rušíme založenou a prospěšnou (nejenom v názvu) společnost VIC Praha 5, která obstála v obecně prospěšných službách i v realizaci vzdělávacích projektů (úředníci, podnikatelé, rodiče, cizinci – integrace). A to jak ve prospěch radnice městské části Praha 5, tak i pro občany, návštěvníky, turisty a podnikatele.

 

Žádám o písemnou odpověď, Děkuji

Odpověď:

Vážený pan
Martin Slabý
člen ZMČ Praha 5

Praha 7. prosince 2020

Vážený pane zastupiteli,
zasílám Vám odpověď k interpelaci, kterou jste podal na jednání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 10. 11. 2020 v rámci projednání bodu 19., „Oznámení o rozhodnutí správní rady společnosti Vzdělávací a informační centrum Praha 5, o.p.s., se sídlem Praha 5, nám. 14. října 1381/4, o jejím zrušení“ (dále jen V.I.C).

Souhlasím s Vámi, že aktivity, které vykonával V.I.C., byly smysluplné a byl o ně ze strany veřejnosti zájem. Musím však sdělit, že zrušením V.I.C. služby ve prospěch veřejnosti nekončí. Jeho likvidací se pouze aktivity informační, integrační, vzdělávací aj. efektivně soustředí pod MČ Praha 5 a budou proaktivně pokračovat ve prospěch všech jejích občanů, turistů, podnikatelů atd.

RMČ Praha 5 se rozhodla nepokračovat od roku 2021 s V.I.C. ve Smlouvě o poskytování služeb, protože MČ Praha 5 zajistí činnosti efektivněji a úsporněji, např. základní informování občanů bude pokračovat prostřednictvím KMČ Praha 5, další specifické aktivity typu integrace cizinců, podpora občanské společnosti a spolků, participace občanů nebo pořádání akcí a programů MČ Praha 5 již nyní zajišťují a budou dále zajišťovat věcně příslušné odbory ÚMČ Praha 5. Kromě snížení nákladů MČ Praha 5 bude přínosem i operativnější řízení aktivit a přenos informací, který se soustředí na interní prostředí MČ Praha 5.

O zrušení V.I.C rozhodla Správní rada. Jak jsem byla informována, tak impulsem k úvaze o jeho zrušení bylo ukončení Smlouvy o poskytování služeb mezi RMČ Praha 5 a V.I.C. k 31.12.2020. V.I.C. v minulých letech neprokázal, že je bez zakladatele finančně soběstačný. Kromě finanční podpory zakladatele nemá jiné významnější zdroje.

Kontrolou hospodaření provedenou zakladatelem ve 2. polovině t.r. nebyly zjištěny nedostatky v kontrolované oblasti.
S pozdravem

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě