Zřízení bezplatné protikorupční linky

Datum interpelace:
13. 09. 2007
Datum odpovědi:
12. 10. 2007
Interpelující:
JUDr. Martin Fott, LLM
Interpelovaný:
Michal Tuček

Interpelace:

                                  
Martin Fott
zastupitel MČ Praha 5
(ODS)
                                                    
Vážený pan
Michal Tuček, člen rady a předseda                                                                                     protikorupčního výboru ZMČ Praha 5
(SNK-ED)                                                                                    Praha dne 13. září 2007
 
 
Interpelace ve věci zřízení bezplatné protikorupční linky
 
 
Vážený pane radní,
 
v reakci na skutečnost, že Rada městské části Praha 5 schválila na svém zasedání ze dne         11. září 2007 zřízení bezplatné protikorupční linky a pověřila Vás uzavřením smlouvy o dílo   na provoz této protikorupční telefonní linky, dovoluji si Vám tímto položit následující otázky.
 
1.)    Není sporu o tom, že boj proti korupci je jistě záležitostí správnou a maximálně aktuální. Jestliže však advokátní kancelář, která bude linku provozovat, uhradí hovorné pouze         do výše 10.000,- Kč, z jakého důvodu je jí vyplaceno za provoz protikorupční linky          až 84.000,- Kč bez DPH?
 
2.)    Nerozumím důvodu, proč je linka bezplatná, tedy jinými slovy hrazená daňovými poplatníky, na rozdíl např. od běžných linek, na kterých mohou občané kontaktovat Úřad městské části Praha 5 v běžných úředních záležitostech. Znáte tento důvod?
 
3.)    Domníváte se, že pokud se občan hypoteticky setká s případným korupčním jednáním       ze strany člena Rady městské části Praha 5, že to oznámí na linku zřízenou právě tímto orgánem?
 
4.)    Není pro občana jednodušší adresovat své případné poznatky o korupčním jednání            na orgány činné v trestním řízení? Bude snad orgán, který tyto podněty bude vyhodnocovat, nahrazovat orgány činné v trestním řízení a sám posuzovat, který podnět je důvodný?
 
5.)    Není tedy zřízení bezplatné protikorupční linky jen další nadbytečnou agendou suplující orgány v činném trestním řízení, v situaci, kdy by se náklady na veřejnou správu měly dle mého, a domnívám se, že i Vašeho politického přesvědčení spíše snižovat a obec by měla být spravována levně a efektivně? Právě zřizování stále nových agend typu protikorupční linky přispívá k vytváření potenciálně korupčního prostředí. Není prospěšnější místo marketingově efektních a drahých protikorupčních linek přistoupit k systematickým opatřením v boji proti korupci, zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek na MČ Praha 5?
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                 Martin Fott

Odpověď:

V Praze, dne 12. 10. 2007
                    
Vážený pane zastupiteli,
  
     Vzhledem ke skutečnosti, že Rada městské části Praha 5 schválila na svém zasedání ze dne 11. září 2007 pouze záměr zřízení bezplatné protikorupční linky bylo by předčasné a nemožné zodpovídat na Vámi položené dotazy hlavně jelikož tato linka je teprve ve fázi příprav. Jediné, co Vám mohu doporučit v této chvíli je to, abyste si vždy pořádně prostudoval veškeré materiály, které Rada městské části Praha 5 schválila a poté se s někým poradil, zda vůbec interpelovat.
 
S úctou a pozdravem 
 
Michal Tuček
Člen rady a předseda PKV ZMČ P5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě