Změny územního plánu

Datum interpelace:
19. 02. 2009
Datum odpovědi:
20. 04. 2009
Interpelující:
Eva Hochheimerová, MA, FCCA
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

Interpelace
 

 
15.zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 19.2.2009
 
Interpelace
 
 
Věc : Změny Územního plánu pro Městskou část Praha 5
 
Vážený pane starosto,
 
Podle informací z jednání výboru územního rozvoje hlavního města Prahy ze dne 5.2.2009 zveřejněných na internetových stránkách Magistrátu před dvěma dny je známo, že v současné době probíhají jednání mezi Útvarem rozvoje hlavního města Prahy a městskými částmi, za účasti radního Magistrátu pana Langmajera a Odboru územního plánu MHMP, o připomínkách městských částí k již rozpracovanému konceptu územního plánu.
 
Jednání s Městskou částí Praha 5 buď nedavno proběhla anebo brzy proběhnou a my zastupitelé Prahy 5 nejsme opět informováni. Je známo, že Městská část Praha 5 má pracovní verzi konceptu Územního plánu již od začátku listopadu 2008 a nikde jsem nenašla, že by se od té doby projednávaly změny nějakou standardní formou ( například ve výborech či radě Městské části Praha 5). V této souvislosti mám následující otázky :
 
1.      Jaké připomínky Městská část Praha 5 uplatnila, případně hodlá uplatnit, k rozpracovanému konceptu nového Územního plánu?
 
2.      Jakým způsobem byly nebo budou tyto připomínky projednány a odsouhlaseny v orgánech Městské části Praha 5?
 
3.      Kým byly nebo budou tyto připomínky připraveny?
 
4.      Kdy a kde budou zveřejněny?
 
Prosím o písemnou odpověď nejpozději do 30 dnů, jak Vám ukládá zákon č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
 
 
Eva Hochheimerová, zastupitelka
 
V Praze dne 19. 2. 2009
 

Odpověď:

V Praze dne 17. dubna 2009
 
Věc: Interpelace -  Změny Územního plánu pro městskou část Praha 5
 
Vážená paní zastupitelko,
 
konzultace k rozpracovanému konceptu nového územního plánu hl.m. Prahy, probíhající ve smyslu Statutu hl.m. Praha, se pro MČ Praha 5 konala 7.4.2009.
Pracovní verze rozpracovaného konceptu ÚPn není konečná, na pracovní schůzce se jednalo o připomínkách, které zaslala MČ Praha 5 v rámci přípravy nového územního plánu.
1.      MČ Praha 5 uplatnila náměty a připomínky občanů, podané prostřednictvím MČ Praha 5, podněty na změnu ÚPn, podané v rámci poslední vlny změn Z/08 a změny z předešlých vln změn ÚPn, ke kterým se MČ Praha 5 vyjádřila souhlasně, Náměty k novému územnímu plánu pro území MČ Praha 5, zpracované odbornými architektonickými ateliery a stanovisko MČ Praha 5 k Zásadám územního rozvoje hl.m. Praha.
2.      Připomínky, náměty a podněty na změnu ÚPn byly předány bez komentáře MČ Praha 5. Část projednaných podnětů a návrhů změn ÚPn, které byly řádně projednány v příslušných komisích, RMČ Praha 5, případně v ZMČ Praha 5 byly předány s komentářem ve smyslu projednání.
3.      Materiál byl ve smyslu výše uvedeného připraven odborem Kancelář architekta MČ Praha 5, jehož náplní je i tato činnost.
4.      Koncept územního plánu bude projednáván v orgánech městské části v rámci veřejného projednání.
K tomuto účelu byla ustanovena Pracovní skupina pro územní plán.
 
S úctou
 
 
 
 
                                                           JUDr.Milan Jančík, MBA

PŘÍLOHA:

Účetní data – smlouva o postoupení pohledávek a dohoda o narovnání mezi MČ Praha 5 a Agenturou Praha 5 za období od 1.1.2004 do 31.12.2008
 
 
 
postoupené pohledávky se splatností od 1.1.1993 do 31.12.2006
 
původně postoupeno                                  90.012.497,- Kč
opraveno po kontrole                                  15.323.217,- Kč      v účetní závěrce 2008
 správné postoupení                                    74.689.280,- Kč      v účetní závěrce 2008
doúčtování post.příslušenství                    9.385.270,- Kč     v účetní závěrce 2008
                                                                   —————————-
Celkem                                                                              84.074.550,- Kč
 z toho 60% pro MČ Prahu 5                       50.444.730,- Kč
z toho 40 % pro Agenturu Praha 5           33.629.820,- Kč
 
vybrané platby za postoupené pohledávky za období od 1.1.2004 do 31.8.2008
dle dohod o započtení pohledávek č. 1 a č. 2
 
 
dohoda o započtení pohledávek č. 1 ze dne 14.6.2005 / vybrané platby od 1.1.2004 do 31.12.2004 /
 
vybráno u MČ Praha 5                                  5.165.203,- Kč
vybráno u Agentury Praha 5                      5.937.104,- Kč
                                                                        ————————
Celkem                                                                          11.102.307,- Kč
 
z toho pro MČ Prahu 5                                  6.661.384,20 Kč
z toho pro Agenturu Praha 5                     4.440.922,80 Kč
 
dohoda o započtení pohledávek č. 2 ze dne 13.3.2007 / vybrané platby od 1.1.2005 do 31.12.2006 /
 
vybráno u MČ Praha 5                                  5.230.928,- Kč
vybráno u Agentury Praha 5                  12.755.192,- Kč
                                                                     —————————–
Celkem                                                                           17.986.120,- Kč
 
z toho pro MČ Praha 5                              10.791.672,- Kč
z toho pro Agenturu Praha 5                    7.194.448,- Kč    
 
platby vybrané od 1.1.2007 do  31.8.2008 z postoupených pohledávek dosud nezapočtených /zjištěno kontrolou /
 
vybráno u MČ Prahy 5                                  3.043.370,- Kč                   jistina
                                                                                 178.022,- Kč                    příslušenství k datu postoupení
 
 
 vybráno u Agentury Praha 5                     7.393.975,- Kč                   jistina
                                                                              1.827.902,- Kč                   příslušenství k datu postoupení   
                                                                    —————————-
Celkem                                                                           12.443.269,- Kč    
 
 
z toho pro MČ Prahu 5                                  7.465.961,40 Kč
z toho pro Agenturu Praha 5                     4.977.307,60Kč
 
 
 
REKAPITULACE dle případných zápočtů
 
celkem vybráno pro MČ Praha 5 /60 %/                                                              24.919.017,60 Kč
z toho započteno /viz dohody č.1 a 2/                                             -   17.453.056,20 Kč
dosud nezapočteno                                                                                        7.465.961,40 Kč
vybráno Agenturou za nepostoupené pohledávky 2007                     686.434,-    Kč
Celkem :                                                                                                     8.152.395,40 Kč        k 31.8.2008
Z této částky má MČ P5 na účtu                                                          – 1.932.835,- Kč
Celkem pro MČ                                                                                                 6.219.560,- Kč
 
Celkem vybráno pro Agenturu /40 %/                                               16.612.678,40 Kč
Z toho započteno /viz dohody č. 1 a 2 /                                          - 11.635.370,80 Kč
Dosud nezapočteno                                                                                      4.977.307,60 Kč
Vybráno u MČ pro Agenturu
Příslušenství po datu postoupení                                                                364.127,-     Kč
Celkem :                                                                                                             5.341.434,60 Kč
Z této částky má na svém účtu Agentura                                         – 3.618.245,- Kč
Celkem pro Agenturu                                                                                    1.723.189,- Kč
 
 
 
Z uvedeného vyplývá, že po případném zápočtu vybraných dosud nezapočtených plateb mezi MČ Praha 5 a Agenturou Praha 5 by Agentura Praha 5 musela MČ Praha 5 ještě fyzicky uhradit na účet MČ Praha 5  4.496.371 Kč.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě