Změny při reorganizaci odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Datum interpelace:
20. 03. 2003
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Odpověď: