Zlatý lihovar

Datum interpelace:
14. 04. 2016
Datum odpovědi:
14. 11. 2016
Interpelující:
Ing. arch. Zuzana Hamanová
Interpelovaný:
Mgr. Lukáš Budín

Interpelace:

Interpelace na zástupce starosty pana Lukáše Budína

„Projekt Zlatý lihovar“

 

 

Vážený pane místostarosto,

 

v posledním půlroce se v médiích opakovaně objevil rezidenční projektový záměr nazvaný Zlatý lihovar, který má vzniknout na místě bývalého lihovaru na Smíchově. Jedná se o rozsáhlý stavební záměr (620 bytů!) na nesmírně exponovaném místě. Jižní vjezd nejen do Prahy 5, ale do celé metropole. Vedle důležitého dopravního uzlu, zároveň místo vstupu do rekreační oblasti Císařské louky. Pro každého, kdo mine barrandovskou skálu, to bude první větší objekt, který se objeví v záběru mezi Pražským hradem a Vyšehradem. Přitom záměr velikostí srovnatelný např. s Waltrovkou. Bude to vizitka naší městské části. Domnívám se, že tak významný projekt by měl být s městskou částí transparentně komunikován. Od října 2015 se snažím, aby byl tento záměr projednán ve výboru územního rozvoje, ve stavební komisi a v památkové komisi. Aby byla uspořádána prezentace pro zastupitele, občanské spolky a veřejnost. Marně. Vámi neustále zdůrazňovaná participace veřejnosti se zde nekoná, projekt zůstává utajený, investor jej předvádí pouze médiím. Chci předeslat, že jako architektka přitom revitalizaci brownfieldu obecně podporuji a budu ráda, když budou rekonstruovány památkové objekty bývalého lihovaru. Je však smutné, když zastupitelé mohou jediné informace získat z webových stránek projektanta nebo zachytávat útržky v televizním pořadu Z metropole. Z těchto zdrojů je zřejmé, že je plánována velmi zahuštěná zástavba s vysokou dominantou na jižním cípu.

 

Naposledy jste mi v e-mailu sdělil, že investor prý projekt přepracovává a až poté jej představí městské části. Michael Barnett, generální ředitel společnosti Zlatý lihovar, a.s., však v posledním čísle časopisu NAŠE PĚT říká: „Radní projevili projektu Zlatý lihovar velkou podporu a neexistují neřešitelné problémy. Jen aspekty, jako je budoucí výstavba silnic, jsou předmětem probíhající konstruktivní diskuze“. S někým tedy pan Barnett zřejmě přece jen jedná. Stavební práce prý mají začít v březnu 2017. Z toho je zřejmé, že schvalovací proces dnes již musí být v pokročilém stadiu. A platí, že jakmile bude vydáno územní rozhodnutí, bude jen velmi obtížné cokoliv ovlivnit.

 

Pane místostarosto, jste radní zodpovědný za územní rozvoj, územní a stavební řízení a péči o památky. Ptám se Vás tedy: „Viděl jste projekt Zlatý lihovar a jednal o něm s investorem?“ O kterých radních Prahy 5 mluví pan Barnett? Proč nebyl tento záměr již dávno projednán ve výboru územního rozvoje a stavební a dopravní komisi?“ Proč nebylo občanům umožněno, aby se k tak významnému záměru mohli vyjádřit?

 

Prosím i písemnou odpověď.

 

 

Děkuji

 

Zuzana Hamanová

 

V Praze 14.4.2016

 

 

 

Odpověď:

Ing. Arch. Zuzana Hamanová

Předsedkyně VÚR MČ Praha 5

Zastupitelka MČ Praha 5

 

 

 

Vážená paní předsedkyně,

 

v prvé řadě se musím omluvit za opožděnou odpověď na Vaši interpelaci z doby, kdy jsem ještě zastával funkci 1. zástupce starosty MČ Praha 5. Přiznám se, že vzhledem k politickým změnám na radnici jsem zapomněl na tuto svoji povinnost, respektive jsem si ji neuvědomil. Nicméně je to povinnost, kterou vnímám za nutnou splnit.  Ještě jednou se omlouvám a touto odpovědí byť již z pozice řadového zastupitele napravuji vzniklou situaci.

 

Vzhledem k okolnostem z předešlých měsíců stran projektu Zlatý Lihovar, tedy dvojí projednání na Vámi vedeném VÚR, je předpokládám většina dotazů z Vaší interpelace zodpovězena. Mohla jste se jistě i ujistit, že v této věci máme podobný postoj a vnímáme závažnost respektive důsledky tohoto projektu nejenom pro rozvojovou zónu Smíchov jih, ale pro celkový rozvoj Prahy 5.

 

Nicméně si i tak dovolím odpovědět:

 

  1. Na naše dotazy a pozvánky na jednání VÚR nám      investor sděloval, že studii přepracovává a jakmile bude toto dokončeno,      je ochoten projekt odprezentovat. Což se již stalo, jak jsem výše      zmiňoval, již za Vašeho předsednictví VÚR.
  2. Projekt jsem v době, o které píšete, neviděl      (teprve až na projednání ve VÚR), s investorem jsem nejednal.
  3. Netuším, s kým pan Barnett jednal. To by měl      být asi dotaz přímo na něj.
  4. Podporuji veřejné projednání (jakmile bude      investorem umožněno). V tomto jsme za jedno a počítám, že ho vedení      Prahy 5 po domluvě s investorem co zorganizuje.

 

 

Budu se těšit na spolupráci v této věci či k tomuto projektu.

 

S pozdravem

 

Lukáš Budín

 

Zastupitel MČ Praha 5

 

                                                                                                          V Praze dne 21.10 2016

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě