Ženské domovy

Datum interpelace:
12. 10. 2006
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Interpelace

 

 

Vážený pane starosto,

 

Rada městské části Praha 5 přijala na svém zasedání  dne 24.8. 2006 záměr prodeje  objektu  Ženských domovů,   Radlická 3, č.p. 2000 a souvisejících pozemků číslo 2898, 2899 a 2900.

Prodej má být uskutečněn minimálně za cenu dle znaleckého posudku 173 898 680 Kč.

 

S ohledem na to, jaká názorová nejednotnost zastupitelů provázela před pěti lety prodej nového objektu Ženských domovů  firmě Akcent, považuji  prodej zbývající části  těsně před vypršením mandátu tohoto zastupitelstva  za politicky  nekorektní.

 

Žádám Vás také o zodpovězení následujících otázek:

 

1.                  jaké jsou stávající výnosy městské části z nájmu Ženských domovů

2.                  kdy byl vypracován znalecký posudek z něhož byla stanovena minimální  kupní cena.

3.         bude stávající nájemce uplatňovat  u městské části finanční kompenzace nebo odpočty z kupní ceny za provedené úpravy objektu? Pokud ano, jaká je výše těchto kompenzací?  

4.         Pan starosta Milan Jančík a radní Martin Stránský jsou členy  dozorčí rady společnosti Čermák a.s., která  je současným nájemcem Ženských domovů. Ptám se, jakým způsobem  jste v dozorčí radě  hájili zájem městské části, když  je nyní údajně nutno  Ženské domovy prodat.   

 

V Praze dne 12.10. 2006

 

Ing. Josef Cuhra

Zastupitel  za KDU-ČSL

Odpověď: