Zastoupení v komisích a výborech

Datum interpelace:
18. 01. 2007
Datum odpovědi:
25. 01. 2007
Interpelující:
Mgr. Heda Šupová
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

                       Vážení radní, pane starosto.

 

 

               Po obdržení rozpisu komisí a výborů jsem nabyla dojmu, že zastupitelé této městské části jsou rozděleni do dvou kategorií. Na ty co si ušoupou podrážky pobíháním od zasedání jedné komise či výboru k druhému, a na  ty jejichž hlavní, a v jednom případě i jedinou, povinností bude docházet na zasedání zastupitelstva.

                Musela jsem se zamyslet proč tomu tak je. Nejedná se výhradně o zastupitele nezkušené, kteří se své práci teprve musí učit. Nejedná se o zastupitele bez zájmu o práci ve výborech a komisích. Tito zastupitelé nemají přístup do výboru finančního, kontrolního, privatizačního, ani do komise obchodních aktivit a majetku.A tak jsem se zeptla, jak se mohou tito lidé odpovědně rozhodovat při hlasování zasedání zastupitelstva bez klíčových informací. Jak mohou naplnit svoji povinnost spravovat obecní majetek, svěřený jim v řádných volbách občany této městské části.

                

           Odpověď je jednoduchá. Nemohou!!!

 

          A tak se, pane starosto, ptám. Jsme pro vás opozicí, které se tolik bojíte, že nám nechcete dát možnost pracovat pro své město a své voliče?

 

 

 

                                                             Heda Šupová Mgr.

                                                             Zastupitelka MČ Praha 5  

Odpověď:

 

V Praze dne 25. ledna 2007

 

Věc: Interpelace –  obsazení komisí a výborů, účast v nich

 

 

Vážená paní zastupitelko,

 

Vaši interpelaci  nerozumím. Členy  výborů zastupitelstva volí zastupitelstvo většinou hlasů a  členy komisí rady volí Rada Městské části Praha 5 většinou svých hlasů.

Co se týká práce zastupitele, nikomu není bráněno v tom, aby vykonával řádně svůj mandát. Můžete se jako zastupitelka dostavit na kterýkoli výbor a nemůže vám v tom nikdo zabránit. Můžete i mě kdykoli navštívit, stejně tak můžete kdykoli navštívit členy rady, kteří vám budou plně k dispozici s informacemi, které potřebujete pro výkon svého mandátu. Zároveň prostřednictvím příslušného radního a vedoucího odboru obdržíte vyžádané materiály, které potřebujete pro své rozhodování.

 

 

 

S pozdravem

 

 

JUDr.Milan Jančík