Zásluhy nové koalice?

Datum interpelace:
07. 03. 2023
Datum odpovědi:
05. 04. 2023
Interpelující:
Ing. Jan Panenka
Interpelovaný:
Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA
Příloha interpelace:

Interpelace:

Od: Ing. Jan Panenka (ODS), zastupitel

Komu: Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA (PRAHA 5 SOBĚ), starosta MČ
Věc: INTERPELACE
V Praze dne 7.3.2023

Pane starosto,
v rozhovoru při zahájení II. etapy stavby TT do Slivence jste mimo jiné do médií řekl:
„Oblast Holyně a Barrandova se v dohledné době rozroste o dalších asi osm tisíc Pražanů. Místní ale už teď trápí řada věcí, jako nedostatečná vybavenost, na jejíž budování naši předchůdci moc nemysleli. To postupně měníme a ve spolupráci s hlavním městem, ale i soukromými investory zde připravujeme novou školku, obchodní dům nejen s potravinami ale i P+R parkoviště.“
Mohu Vás tedy požádat o upřesnění, jakými novými kroky současná koalice přispěla k:
a) nové školce
b) zmiňovanému obchodnímu domu (Kaufland), který má stavební povolení od roku 2021
c) P+R parkovišti na konečné TT
Děkuji za odpověď.

Ing. Jan Panenka
Zastupitel MČ P5

Odpověď:

Vážený pan
Ing. Jan Panenka
Člen Zastupitelstva MČ Praha 5

Praha 5. dubna 2023

Č.j.: MC05 72732/2023

Vážený pane zastupiteli,

dovolte mi reagovat na Vaši interpelaci vznesenou na 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 konaném dne 7.3.2023 k otázkám následujícího znění:

Jakými novými kroky (v oblasti Barrandova) současná koalice přispěla k:
a) nové školce
b) zmiňovanému obchodnímu domu (Kaufland), který má stavební povolení od roku 2021
c) P+R parkovišti na konečné TT.

Ve svém projevu jsem chtěl zejména poukázat na změnu, kterou PRAHA SOBĚ přináší v podobě zodpovědné správy města a městských částí. Projekt tramvajové smyčky jsme za město nechali prověřit a předělat tak, aby zde bylo možné umístit P+R parkoviště. Stejně tak jsme zahájili diskusi se soukromými investory – v tomto případě s Kauflandem. Podařilo se domluvit, aby v rámci jeho příjezdové komunikace vznikl nájezd do zmíněného P+R parkoviště a lepší napojení na tramvaj do centra. Co se školky týče, tak projekt, který byl pouze ve stádiu memoranda, jsme začali posouvat k realizaci. Připravili jsme podrobné zadání, podle kterého již vzniká studie nové školky.

S pozdravem

Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě