Zápisy z jednání týkající se Gymnázia Buďánka

Datum interpelace:
28. 06. 2007
Interpelující:
Eva Kalhousová
Interpelovaný:
Mgr. Lucie Roučková, Ph.D.

Interpelace:

Interpelace 28. 6. 2007

určeno Mgr. L. Vávrové, PhD.

 

 

Vzhledem k tomu, že neustále řešíme problém osmiletého gymnázia Buďánka, měla bych zájem o zápisy z jednání mezi vedením gymnázia a místostarostou pro školství Ondřejem Gálem z období r. 2002 – 2006. Zajímalo by mne, kdy proběhlo první jednání a zda byly řádně projednány veškeré problémy, které se s gymnáziem a MČ Praha 5 objevily. Zajímá mě zda byly učiněny veškeré kroky tak, aby bylo jasné, že městská část měla od založení školy zájem tento projekt podpořit – umožnit vzdělání nadaným dětem.

   

Dále mne zajímá, zda existují zápisy z porad ředitelů, v období r. 2002 – 2006,  které svolával místostarosta Ondřej Gál a pokud rušil svolaná zasedání, jaká forma zrušení, případně omluvy byla zvolena.

 

 

Eva Kalhousová

Odpověď:

Vážená paní Kalhousová,

 

v odpověďi na Vaši interpelaci uvádím, že mi nebyl předán žádný písemný materiál týkající se zápisu z jednání mezi vedením gymnázia a tehdejším místostarostou pro školství panem O. Gálem z období 2002 – 2006. Žádný z těchto materiálů nemá k dispozici ani Odbor školství a kultury. Já sama jako tehdejší členka komise výchovy a vzdělávání a jako radní jsem byla přítomna spolu s panem starostou a dalšími úředníky na několika jednáních přímo ve škole a mohu sdělit, že ani na jednom z nich pan O.Gál přítomen nebyl.

Co se týká Vašeho dotazu ohledně zápisů z porad ředitelů základních a mateřských škol vč. porad Odboru školství v období 2002 – 2006, přikládám přehled v tabulce.

 

 

S pozdravem

L.Vávrová

                Porady ředitelů
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6.12.2002 Národní dům na Smíchově – se starostou        
13.12.2002 kancl podle rozpisu    
6.2.2003 ZŠ + MŠ Štef. představení Gála    
26.2.2003 nám. ne pracovní por.OŠK
14.4.2003 ZŠ + MŠ Štef. Gál    
20.6.2003 ZŠ + MŠ Štef. Gál    
26.8.203 ZŠ + MŠ Štef. Gál    
10.-12.9.2003 Rožmitál omluven   výjezdní
15.-17.10.2003 Rožmitál Gál   výjezdní
11.12.2003 ZŠ + MŠ nám.  ne    
17.12.2003 ZŠ + MŠ Bertramka Gál     
19.2.2004 ZŠ + MŠ nám. Gál    
9.3.2004 nám. ne pracovní por.OŠK
3.6.2004 ZŠ + MŠ nám. omluven    
28.6.2004 ZŠ + MŠ Bertramka Gál     
31.8.2004 ZŠ + MŠ Štef. Gál    
22.10.2004 nám. ne pracovní por.OŠK
25.10.2004 nám. ne pracovní por.OŠK
22.11.2004 ZŠ + MŠ nám. ne    
17.12.2004 ZŠ + MŠ Bertramka Gál    
17.1.2005 ZŠ + MŠ Štef. ne    
21.1.2005 nám. Gál pracovní por.OŠK
15.4.2005 ZŠ + MŠ ZŠ a MŠ Barrandov Gál    
13.6.2005 ZŠ + MŠ Spálený mlýn Gál   výjezdní
29.8.2005 ZŠ + MŠ nám. ne    
19.12.2005 ZŠ + MŠ Bertramka Gál    
7.2.2006 nám. ne pracovní por.OŠK
16.2.2006 ZŠ + MŠ nám. ne    
10.3.2006 ZŠ + MŠ Štef. ne    
10.-11.5.2006 ZŠ + MŠ Domažlice Gál   výjezdní
19.6.2006 ZŠ + MŠ Bertramka Gál    
29.8.2006 ZŠ + MŠ nám. Gál    
31.10.2006 ZŠ + MŠ Štef.  vedoucí ŠJ    
14.12.2006 ZŠ + MŠ Bertramka Vávr.    

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě