Zápisy komise a výbory

Datum interpelace:
05. 11. 2019
Datum odpovědi:
02. 12. 2019
Interpelující:
Ing. Josef Cuhra
Interpelovaný:
Mgr. František Gemperle

Interpelace:

Mgr.František Gemperle, PhD.
předseda Výboru pro otevřenou radnici
5.11.2019

Interpelace

Vážený pane předsedo,
Výbory a komise jsou poradními orgány ZMČ a RMČ Prahy 5. Zastupitelé a radní mají možnost přihlédnout při svém rozhodování v odborných věcech k názoru komisí a výborů, protože se předpokládá, že tyto orgány samosprávy jsou složeny z odborníků na danou problematiku. Dalo by se tak říci, že v ideálním případě se odborná příprava politiky městské části primárně tvoří v komisích a výborech.
Z výše uvedeného důvodu považuji za dlouhodobě neudržitelný stav, kdy zápisy z jednání obsahují pouze přijatá usnesení, mnohdy nesrozumitelně formulovaná, ve kterých navíc není uvedeno jmenovitě, kdo a jak v konkrétním bodě hlasoval. K takto formulovaným zápisům se v postatě nelze smysluplně vracet, protože postrádají kontext jednání a nelze z nich usuzovat na preference politických klubů v dané věci. Pro občana, který se neúčastní jednání komise, nebo výboru jsou tyto zápisy téměř bezcenné.
Žádám Vás proto jako předsedu Výboru pro otevřenou radnici, abyste v souladu se svou kompetencí,, přispěl k zajištění skutečné otevřenosti radnice a nechal v rámci Vašeho výboru projednat směrnici závaznou pro všechna jednání výborů a komisí, která bude obsahovat, mimo jiné, následující pravidla pro průběh a záznamy z jednání :
a) zápis bude obsahovat záznam z diskuse se jmény diskutujících
b) pokud se na tom členové výboru nebo komise shodnou, bude jednání nahráváno a záznam bude k dispozici zastupitelům i občanům.
c) hlasování budou zaznamenána jmenovitě
d) kompletní zápisy, včetně záznamu z průběhu diskuse a jmenovitých hlasování budou zveřejněny na stránkách MČ Praha 5.

S pozdravem,
Ing. Josef Cuhra
Předseda klubu KDU a nezávislí

Odpověď:

Vážený pan
Ing. Josef Cuhra
Předseda klubu KDU a nezávislých
Zastupitel MČ Praha 5

V Praze dne 2. 12. 2019

Odpověď na interpelaci ze 7. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 ze dne 05. 11. 2019 – zápisy z komisí a výborů

Vážený pane předsedo,

dovolte mi, abych tímto dopisem odpověděl na Vaši interpelace ze dne 5. listopadu 2019.

Souhlasím s Vámi, že stávající stav ohledně zápisů z jednání výborů zastupitelstva a komisí rady je neuspokojivý. Zápisy z jednání mají víceméně podobu pouhého souboru usnesení. Nijak nezachycují průběh jednání nebo relevantní informace, které na jednání zazněly. Ve srovnatelně velkých městských částech nebo obcích se přitom běžně vyhotovují podrobnější zápisy.

Bude mojí snahou tuto situaci změnit a se změnou rámcově souhlasí i další koaliční partneři. Mnou vedený výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana se situací již zabýval na svém posledním zasedání. Předpokládám, že k projednání věci v dalších orgánech městské části dojde během následujících měsíců.

S přátelským pozdravem

Mgr. František Gemperle, Ph.D.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě