Záměr prodeje objektu Ženských domovů

Datum interpelace:
07. 09. 2006
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Interpelace

 

 

Vážený pane starosto,

 

Rada městské části Praha 5 přijala na svém zasedání  dne 24.8. 2006 záměr prodeje  objektu  Ženských domovů,   Radlická 3, č.p. 2000 a souvisejících pozemků číslo 2898, 2899 a 2900.

Prodej má být uskutečněn minimálně za cenu dle znaleckého posudku 173 898 680 Kč.

 

S ohledem na to, jaká názorová nejednotnost zastupitelů provázela před pěti lety prodej nového objektu Ženských domovů  firmě Akcent, považuji  prodej zbývající části  těsně před vypršením mandátu tohoto zastupitelstva  za politicky  nekorektní.

 

Žádám Vás také o zodpovězení následujících otázek:

 

1.                  jaké jsou stávající výnosy městské části z nájmu Ženských domovů

2.                  kdy byl vypracován znalecký posudek z něhož byla stanovena minimální  kupní cena.

3.         bude stávající nájemce uplatňovat  u městské části finanční kompenzace nebo odpočty z kupní ceny za provedené úpravy objektu? Pokud ano, jaká je výše těchto kompenzací?   

 

V Praze dne 6.9. 2006

 

Ing. Josef Cuhra

Zastupitel  za KDU-ČSL

Odpověď:

 

 

Vážený pane kolego,

 

odpovídám na Vaši interpelaci ze dne 6. 9. 2006, která se týkala záměru prodeje objektu Ženských domovů a sděluji následující:

 

Záměr prodeje byl oznámen MHMP k projednání na Radu hl. m. Prahy , případně na Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 13. 9. 2006. V případě schválení záměru prodeje bude prodej projednán RMČ a ZMČ MČ Prahy 5.

Případné kompenzace za provedené úpravy výše zmíněného objektu budou předmětem jednání se současným nájemcem při podmínkách prodeje, pokud se  prodej uskuteční.Výše výnosů z pronájmu se řídí smlouvou o obstarání správy a provozu domu a jejích dodatků.

 

 

 

 

S úctou

 

 

 

 

 

                                                                                       JUDr. Milan  J a n č í k