Záměr prodeje objektu Ženské domovy

Datum interpelace:
07. 09. 2006
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Interpelace

 

RMČ dne 22. 8. 2006 usnesením č. 1171 schválila Záměr prodeje objektu Ženské domovy – Radlická 3, čp. 2000 s pozemkem parcel. č. 2898 a Ostrovského 16, čp. 11 s pozemkem parcel. č. 2899 a pozemkem parcel. č. 2900, k.ú. Smíchov. Uváděné důvody jsou výhradně ekonomické – malý výnos z nájmu nebytových prostor vzhledem k nutným rekonstrukcím. Jedná se o poslední velké objekty, které  MČ Praha v centru Smíchova vlastní. Vzhledem k tomu, že v MČ velmi chybí např.

  • malometrážní byty
  • dům s pečovatelskou službou
  • domov seniorů

žádám, aby RMČ záměr prodeje přehodnotila a navrhla jiné využití objektu, například v oblasti sociálních služeb.

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

V Praze dne 7. 9. 2006

 

Odpověď:

 

 

Vážený pane kolego,

 

Odpovídám na Vaši interpelaci ze dne 6. 9. 2006, která se týkala záměru prodeje objektu Ženských domovů a sděluji následující:

 

Záměr prodeje byl oznámen MHMP k projednání na  Radu hl. m. Prahy, případně na Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 13.9. 2006. V případě schválení záměru prodeje bude prodej projednán RMČ a ZMČ Prahy 5 a to vzhledem ke lhůtám daných Statutem hl. m. Prahy po říjnových komunálních volbách.    

Na  výše uvedený objekt je uzavřena smlouva o obstarání správy a provozu do 9. 11. 2010 a jsou splněny podmínky k prodloužení smlouvy do 9. 11. 2015. O jiném využití objektu je možno uvažovat až po skončení platnosti této smlouvy.

 

 

S úctou

 

 

 

 

 

                                                                                       JUDr. Milan  J a n č í k