Zakázky do částky 100 000,- Kč

Datum interpelace:
21. 12. 2006
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

Interpelace číslo 6

Vážený pane starosto,

v kompetenci starosty je samostatně rozhodovat o zakázkách do částky 100 000,- Kč. V souvislosti se schválením vyúčtování roku 2005 žádám o

a)      přehled takto zadaných zakázek za finanční rok 2005,

b)      vyčíslení celkové částky, která byla ve finančním roce 2005 na úhradu těchto zakázek vynaložena.

 

            S pozdravem

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

V Praze dne 21. 12. 2006

Odpověď:

Vážený pane zastupiteli,

Dle podkladů z jednotlivých odborů bylo v roce 2005 vystaveno  785 objednávek v celkové  výši téměř 27 000 000,- Kč. Jedná se o objednávky např. na vyčištění pomníku, tlumočení, znalecké posudky, nebo úklid chodníků. 

Přehled objednávek je v příloze. Celkově vydaná suma je menší, neboť některé objednávky jsou zadány „do částky“ (např. u občerstvení je objednávka do 10 000 Kč, ale skutečně fakturovaná částka 6 700 Kč).

 

S pozdravem

 

 

 

                                   JUDr. Milan Jančík

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě