Zajištění odpovídající dopravy žáků z Hlubočep na Barrandovské sídlištní školy, urgence odpovědi na dopis občanů Hlubočep

Datum interpelace:
18. 11. 2004
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Rada MČ Praha 5

zástupce starosty pan

Vojtěch Zapletal

 

 

 

Věc: Interpelace – zajištění odpovídající dopravy žáků z Hlubočep na Barrandovské sídlištní školy, urgence odpovědi na dopis občanů Hlubočep

 

Dle záměru programu „sloučení“ základní školy Pod Žvahovem mělo dojít k zajištění dopravy žáků z lokality rušené školy na školu na Chaplinově náměstí. V odpovědích na mé interpelace týkající se tohoto problému hlubočepských občanů jste mne společně s Vaším stranickým kolegou z ODS panem místostarostou Ondřejem Gálem ujišťovali o zavedení školního autobusového spojení, které budou moci bezplatně využívat školáci, kteří přišli rozhodnutím těsné většiny zastupitelů MČ Praha 5 o možnost výuky na škole v jejich lokalitě.

Cituji z odpovědi O.Gála: „MČ Praha 5 přesto zajistí dopravní spojení školním autobusem budoucím školákům na ZŠ Chaplinovo nám., zajistí také ranní družinu v mateřské škole v Hlubočepech (Hlubočepská 90). Náklady na provoz školního autobusu nepřesáhnou 70 tis. ročně a provoz ranní školní družiny bude zajišťován v rámci stávající kapacity MŠ a nepředstavuje žádné vícenáklady“. Mohu-li doufat, vaši straničtí kolegové a někteří koaliční zastupitelé rozhodli o zrušení hlubočepské školy nejen na základě stranické disciplíny, ale jejich rozhodování záviselo např. i na základě radními podaných informací o bezproblémovém zajištění dopravy školáků na sídlištní školy. Podmínky slučování škol schválené radou a zastupitelstvem nebyly tak do dnešního dne naplněny a je možné, že při tomto vědomí by zastupitelé nemuseli sloučení škol odhlasovat. Školní linka měla fungovat již od prvního dne školního roku.

Ve Vámi zaslané odpovědi na interpelaci o dopravní situaci v Hlubočepích jste mi sdělil: „Zavedení školní linky je projednáváno spolu s realizací linky obsluhující oblast Žvahova. MHMP přislíbil vyčlenění vhodného typu autobusu a nyní ROPID připravuje projekt úprav trasy a spolu s DP hl. m. Prahy určuje provozní náklady linky. Předpokladem však je, že tyto náklady bude nutno hradit z rozpočtu naší MČ“.

V průběhu letošního léta byl na adresu MČ Praha 5 doručen dopis několika desítek hlubočepských  rodičů žáků dotčených nutností každodenní přepravy na Barrandovské sídliště. Podepsaní obyvatelé Hlubočep poukazovali na nedodržení podmínek sloučení deklarovaných radními i v tisku a popisovali negativa nutnosti využívání spojů veřejné dopravy zvláště pak žáky prvního stupně. Protože řešení dopravního spojení žáků spadalo do Vašich kompetencí, předal jsem dopis prostřednictvím podatelny MČ Praha 5 k vyřízení Vaší kanceláři místostarosty pro dopravu. Bohužel podepsaným občanům nedošla pravděpodobně žádná odpověď, natož aby došlo k nápravě stavu veřejně přislíbeného. Občané se na mne tudíž obrátili opakovaně a proto volím nyní formu interpelace, na kterou mi jste povinen v zákonné lhůtě odpovědět. Věřím, že naleznete čas k odpovědi i pro občany, jejichž korespondenci jsem Vám v září předal.

 

Petr Navara

zastupitel

Odpověď:

Vážený pane,

 

obsluha veřejnou dopravou oblasti Žvahova je záměr, který nebyl vyřešen od dob vzniku tohoto obytného souboru, tedy od 20tých let minulého století. V této chvíli je zpracován projekt autobusové linky a nutné stavební úpravy navržených stanic budou provedeny v jarních měsících r. 2005. Trasa linky je navržena  s umístěním konečné stanice v prostoru tramvajové smyčky Hlubočepy. Takto navržená stanice umožní bezpečný přestup žáků ze Žvahova na tramvajovou trať na Barrandov, a proto nebude nutné pro žvahovské školáky zřizovat autobusovou linku.

 

To je také důvod proč jsem ještě před obdržením dopisu občanů Hlubočep, zahájil jednání s ROPID o možnostech řešení dopravy školních žáků z této oblasti. Cituji z odpovědi, kterou jsem obdržel dne 1.12.2004:

 

V souvislosti se zrušením ZŠ Pod Žvahovem jsme prověřili současný provoz linek č. 104 a 120 a k termínu 12.12.2004 dojde k následujícím změnám. V odpoledním období dojde k převedení dvou párů spojů linky č. 104 na linku č. 120. Tím dojde k rozšíření dopravní nabídky zvláště pro žáky z oblasti Hlubočep v návaznosti na ukončení výuky ZŠ na Barrandově. Ze zastávky „Chaplinovo náměstí“ ve směru „Na Knížecí“ budou vybrané spoje linky č. 120 vedeny v těchto časových polohách: 12:58, 13:23, 13:58, 14:13, 14:43 hod. (nově zavedené spoje jsou tučně zvýrazněny).

 

Dodávám, že spoje linky č. 120 ve směru sídliště Barrandov byly podle vyjádření ROPID posíleny již asi před dvěma lety  v těchto časech: 6:40, 6:55, 7:10, 7:25, 7:55.

 

Souhlasím s názorem ROPID, že prodloužení všech spojů linky 104 do oblasti sídliště Barrandov by znamenalo snížení kvality dopravy z Hlubočep ve směru „Na Knížecí“. Zvláště v ranním období by došlo k omezení využitelné přepravní kapacity, neboť tyto nové spoje by byly využívány cestujícími již z oblasti Barrandova. Poté by bylo nutné posilovat četnost provozu, či opětovně zavádět vybrané spoje linky č. 104. Uvedené skutečnosti by představovaly nárůst kilometrických výkonů, resp. finančních nákladů, které by byly vynakládány neefektivně, v souběhu s tramvajovou dopravou.

 

S pozdravem

  

  

 

 

                                                                                        Vojtěch  Z a p l e t a l