Žádost o vstřícný postoj při vyřizování interpelací vedoucími členy Zastupitelstva a ÚMČ Praha 5

Datum interpelace:
19. 06. 2003
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Odpověď: