Žádost o prověření usnesení ZMČ Praha 5 č. 8/49 kontrolním výborem

Datum interpelace:
13. 11. 2003

Interpelace:

                                                                                                Ing. Jiří Pražák

                                                                                                Kontrolní výbor OZ MČ Praha 5    

 

                                                                                                13.11. 2003

 

 

Interpelace – žádost o prověření usnesení ZMČ Praha 5 č. 8/49 kontrolním  výborem

 

Vážený pane inženýre,

 

Dne 12.11. 2003 jsem  obdržel kopii žádosti J. Bongy v zastoupení  JUDr. Ventové   o pozastavení usnesení č. 8/49 o prodeji domu č.p. 2206, Pod Děvínem č.o. 16. Stěžovatel rozporuje  rozhodnutí RMČ a ZMČ Prahy 5 ve výše uvedené věci.

 

Žádám Vás o to, aby  kontrolní výbor  na svém příštím zasedání   prověřil všechny materiály, týkající se  privatizace  domu Pod Děvínem 2206/16 a závěry šetření  předal  všem zastupitelům.

 

S pozdravem,

 

Ing. Josef Cuhra

Odpověď:

KV/95/03/Ví                V Praze dne  10. prosince 2003

 

 

 

 

 

Vážený pane Ing. Cuhro,

 

k Vaší interpelaci ze dne 13. 11. 2003 ve věci průběhu privatizace domu Pod Děvínem 2206/13 Vám sdělujeme, že Kontrolní výbor ZMČ P5 obdržel v téže věci podání pana Libora Daňka, jednatele společnosti Pod Děvínem 16, s.r.o..

 

V současné době se kontrolní výbor zabývá šetřením průběhu privatizace uvedeného domu, jak jste byl, jako člen kontrolního výboru na poslední schůzi informován. 

 

S výsledky šetření bude seznámeno Zastupitelstvo MČ Praha 5.

 

 

     Ing. Jiří Pražák

předseda KV ZMČ P5

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě