Žádost o předložení smluv

Datum interpelace:
21. 02. 2008
Datum odpovědi:
15. 04. 2008
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Vážený pane starosto,

 
nepatřím mezi netrpělivé zastupitele, ale přece jen mi poněkud vadí, že již potřetí (13. 9. 2007 a 6. 12. 2007) musím opakovat stejnou žádost:
Rozhodnutím Rady ze dne 3. 10. 2006 bylo schváleno uzavření nájemní smlouvy na část objektu s Osmiletým gymnáziem Buďánka, o. p. s. a uzavření nájemní smlouvy na část objektu s Tanečním centrem Praha – konzervatoří, o. p. s. Žádám o předložení těchto smluv a o sdělení, zda tyto smlouvy byly smluvními stranami podepsány.
 
RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel
V Praze dne 21. 2. 2008

Odpověď:

Vážený pane doktore,
 
v odpovědi na Vaši interpelaci ze dne 21.2.2008 Vám sděluji následující:
 
ačkoli bylo rozhodnutím rady Městské části Praha 5 ze dne 3.10.2006 schváleno uzavření nájemních smluv týkajících se objektu Pod Žvahovem s Osmiletým gymnáziem Buďánka, o.p.s. a s Tanečním centrem Praha, o.p.s., tyto nájemní smlouvy se nepodařilo řádně a platně uzavřít.
 
S pozdravem
 
 
S úctou
 
 
 
 
 
                                                            JUDr. Milan Jančík, MBA
 
 
 
Příloha:
Návrh smlouvy s Osmiletým gymnáziem Buďánka, o.p.s.
Návrh smlouvy s Tanečním centrem Praha – konzervatoř, o.p.s.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě