Žádost o dokumentaci, týkající se prodeje městského majetku

Datum interpelace:
18. 01. 2007
Datum odpovědi:
25. 01. 2007
Interpelující:
Eva Hochheimerová, MA, FCCA
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

INTERPELACE  pro zasedání ZMČ Praha 5, konaného dne 18.1.2007

 

 

 

Věc:    Žádost o dokumentaci podanou dne 10.12.2006, týkající se prodeje městského majetku,

            který měl být předložen ke schválení na Mimořádném zasedání zastupitelstva MČ Praha 5             svolaného na 19.10.2006.

 

            Žádám pana starostu M.Jančíka o odpověď na mou písemnou žádost ze dne 10.12.2006.

            V souladu s § 51 odst.3 zákona č.131/2000Sb., zákona o hlavním městě Praze, jsem       neobdržela odpověď do 30 dnů, jak Vám ukládá zákon.

           

Kopii mé původní žádosti zde opět přikládám a stává se nedílnou součástí této interpelace.

 

 

Eva B.Hochheimerová, MA, FCCA

Zastupitelka MČ Praha 5

 

V Praze dne 18.1.2006

 

 

 

Odpověď:

 

V Praze dne 25. ledna 2007

 

Věc: Interpelace –  Žádost o dokumentaci podanou dne 10.12.2006, týkající se prodeje městského majetku, který měl být předložen ke schválení na  Mimořádném zasedání zastupitelstva MČ Praha 5 svolaného na 19.10.2006

 

 

Vážená paní zastupitelko,

na dopisy plné urážek a  osočování odmítám odpovídat, o vaší „žádosti“, která je (na vaše přání) součástí této interpelace, si může každý udělat úsudek sám.

 

V příloze předávám dokumentaci, kterou obdrželi všichni zastupitelé minulého volebního období jako podklady k jednání 36. zasedání zastupitelstva, které se mělo uskutečnit 19.10.2006.

 

 

 

S pozdravem

 

 

JUDr.Milan Jančík

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě