Webové stránky MČ P5 – prezentace MČ

Datum interpelace:
19. 02. 2024
Datum odpovědi:
19. 03. 2024
Interpelující:
Ing. arch. Zuzana Hamanová
Interpelovaný:
Mgr. Radka Šimková

Interpelace:

Interpelace Zuzany Hamanové
na paní starostku Radku Šimkovou
Téma: Webové stránky MČ P5 – prezentace MČ
19. 2. 2024

Vážená paní starostko,

proč má na webových stránkách Městské části Praha 5 pan zastupitel Jaroslav Pašmik na krku starostenský řetěz na oficiální fotografii? Proč jej nemáte na krku vy, paní starostko, na oficiální prezentaci rady a zastupitelstva?

Může to být možná vnímáno jako malichernost, ale domnívám se, že starostenský řetěz je důležitý symbol, který má být užíván tím, komu náleží.

Děkuji za odpověď.
Zuzana Hamanová

Odpověď:

Vážená paní
Ing. arch. Zuzana Hamanová
členka ZMČ Praha 5

Praha, 18. března 2024
Č. j.: MC05 62139/2024

Vážená paní zastupitelko,
dovolte mi reagovat na Vaši interpelaci vznesenou na 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 konaném dne 19. 2. 2024 s názvem „Webové stránky MČ P5 – prezentace MČ“. Dovolte zároveň, abych Vám poděkovala za Vaši všímavost. Vámi zmiňovaný nesoulad byl odstraněn ještě před koncem zasedání ZMČ Praha 5, na němž jste svou interpelaci přednesla. K dispozici však byly pouze fotografie, na kterých symbol úřadu starosty má pouze předchozí pan starosta, nikoliv já, jako nově zvolená starostka.
K prodlevě při výměně fotografií mé a pana předchozího starosty Mgr. Pašmika, MBA se symbolem zastávané funkce, řetězem starosty, došlo z důvodů pracovní vytíženosti všech zainteresovaných včetně fotografa.
Abychom předešli případným dalším neaktuálnostem ve zveřejňovaných informacích, probíhá v současné době revize webových stránek. Samozřejmostí je provádění jejich průběžné kontroly a aktualizace. V souvislosti s tím, aby v budoucnu k podobným nedopatřením nedocházelo, schválila RMČ Praha 5 na svém zasedání dne 26. 2. 2024 usnesením číslo RMČ/8/190/2024 metodický dokument „Prezentace MČ Praha 5
na webových stránkách“ a návrh „Plánu postupných úprav webových stránek
na 12 měsíců“.
S pozdravem

Mgr. Radka Šimková
starostka MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě