Vznik záslužné medaile MČ Praha 5

Datum interpelace:
21. 02. 2008
Datum odpovědi:
15. 04. 2008
Interpelující:
Ondřej Gál
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

Interpelace na starostu M. Jančíka ve věci vzniku "záslužné medaile MČ Praha 5
 
Pane starosto,
 
     v souvislosti s Vámi předkládaným materiálem do jednání RMČ P5 dne 17.2.2008, který obsahuje záměr vzniku "záslužná medaile MČ Praha 5 Vás žádám o sdělení důvodu tohoto záměru obsahu a pravidel pro přidělování. v neposlední řadě také výši částky, která na výrobu této medaile bude uvolněna z veřejných prostředků, protože není uvedena v rozpočtu na rok 2008.
    Vzhledem nejasnosti a dosavadní neobsažnosti zavdává celá záležitost pochybnosti nad účelem  tohoto rozhodnutí  a zbytností jeho případné realizace.
 
 Děkuji za pozornost
 
                 Ondřej |Gál
                  zastupitel
                 MČ Praha
 
V Praze dne 21.2.2008

Odpověď:

 
V Praze dne 10. dubna 2008
 
 
Věc: Interpelace – Vznik záslužné medaile MČ Praha 5
 
Pane zastupiteli,
již na přelomu 19. a 20. století udělovalo město Smíchov občanům, kteří se podíleli na rozvoji města, „Záslužnou medaili města Smíchova“. Tato tradice byla přerušena a jsem přesvědčen, že je dobré na ní navázat. Medaile je symbolickým oceněním činů a také vyjádření úcty jednotlivcům.
 
Náklady na její realizací schválila rada (usnesení 8/240/2008) do výše 80. 000,-Kč vč. DPH a budou hrazeny z kap. 0625 § 3399 pol. 5194.
 
Pravidla pro udílení “Záslužné medaile městské části Praha 5“ budou předložena ke schválení ZMČ dne 17.4.2008
 
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
                                                           JUDr.Milan Jančík,MBA

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě