využití letohrádku Portheimka

Datum interpelace:
14. 11. 2017
Datum odpovědi:
20. 12. 2017
Interpelující:
Petr Hnyk
Interpelovaný:
Bc. Lukáš Herold
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace ve věci využití letohrádku Portheimka

 

Vážený pane místostarosto,

před pár dny Vaše asistentka trochu zmateným e-mailem informovala zastupitele, o záměru Rady městské části zřídit v letohrádku Portheimka muzeum a galerii českého skla pomocí externího subjektu. V tuto chvíli je však stále platné usnesení zastupitelstva 8/13/2015 ze dne 27. 10. 2015, které určuje využití Portheimky jako společenského prostoru ve správě příspěvkové organizace Kulturní centrum Prahy 5. Proto se chci zeptat, proč Rada městské části jednala v rozporu s platným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 5?

Ve svém e-mailu tvrdíte, že se galerie Portheimka potýká s nízkým zájmem veřejnosti. Opak je však pravdou. Protože pravidelně chodím na většinu vernisáží výstav, tak Vás mohu informovat, že na poslední vernisáži, na které jste nebyl, přišlo téměř dvě stě návštěvníků. (citace: Vernisáž výstavy si nenechali ujít Zlata Adamovská s manželem Petrem Štěpánkem, Hana Maciuchová, Michel Fleischmann a další přátelé, známí a milovníci umění. ) Rovněž i ostatní kulturní akce v Portheimce bývají hojně navštěvovány. Pravidelné adventní koncerty v Portheimce bývají každý rok vyprodány. Proto Vás žádám, abyste zveřejnil čísla o návštěvnosti galerie Portheimka v roce 2015, kdy byla zajišťována externími subjekty, a v roce 2016, kdy byla zajišťována vlastní příspěvkovou organizací Kulturní centrum Prahy 5.

Dále uvádíte, že jste změnu koncepce diskutoval s odborníky. Můžete uvést, kdo jsou ti odborníci a proč volba spolupráce padla na Museum Kampa? Proběhlo řádné výběrové řízení mezi více subjekty? Je s podivem, že i Vaší hlasem byla zrušena nezávislá dramaturgická rada, která měla cíl pracovat na ucelené koncepci Portheimky.

V návrhu rozpočtu městské části Praha 5 na rok 2018, který byl předložen dne 4. 10. 2017 do Komise kulturní a obnovy památek, se objevil návrh daru pro Muzeum Kampa ve výši 4 000 000 Kč. V roce 2015, kdy byla galerie zajišťována externími subjekty, byl rozpočet na konání výstav pouze 360 000 Kč. Můžete vysvětlit toto 11násobné navýšení? Proč byla zvolena forma daru a nikoliv běžná objednávka zajištění dodávky služeb?

Poslední dotaz směřuje k Vašemu osobnímu dopisu ředitelce příspěvkové organizace ze dne 15. září 2017, kdy jste ji požádal o nepodepisování smluv na výstavy na rok 2018. Tento Váš dopis je nejen v rozporu se zákonem o hlavním městě Praze, protože možnost úkolovat ředitele příspěvkové organizace má pouze celá Rada městské části, ale i porušení usnesení Rady městské části Praha 5, která Vás zaúkolovala pouze rozpracovat do konce roku 2017 záměr nového využití Portheimky a znovu jej předložit ke schválení Radě městské části Praha 5.

V posledním bodě však mám pochopení pro Vaši horlivost, protože stejně tak jako Vy považuji i já Portheimku za klenot mezi objekty ve vlastnictví městské části a oba dva máme jistě na srdci zajistit nepřerušení provozu společenského prostoru v Portheimce i po 1. lednu 2018. V tomto směru opět nabízím možnost spolupracovat.

 

Petr Hnyk
zastupitel městské části Praha 5

V Praze dne 14. 11. 2017

Odpověď:

Městská část Praha 5

 

Bc. Lukáš Herold

zástupce starosty MČ P5                                                                                            18. 12. 2017

 

Interpelovaný: Bc. Lukáš Herold, zástupce starosty MČ Prahy 5

Interpelaci podal: Petr Hnyk, zastupitel MČ Prahy 5

Vážený pane zastupiteli

odpovídám na Vaši interpelaci ze dne 14. 11. 2017 ve věci využití letohrádku Portheimka.

 

rada městské části v žádném případě nejednala v rozporu s platným usnesením ZMČ. O budoucím využití Portheimky rozhodne na svém zasedání 19. 12. zastupitelstvo, rada schválila pouze záměr, který podléhá právě schválení zastupitelstva.

 

Co se týká návštěvnosti, dle dokumentů, které máme od paní ředitelky Malíkové, roku 2016 navštívilo tři výstavní sály 6359 platících návštěvníků. Největší návštěvnost přitom byla na výstavě Bořka Šípka, kterou však neorganizovalo kulturní centrum.  Informace o návštěvnících v roce 2017 ještě oficiálně nemáme, ale dle neurčitého vyjádření paní Malíkové do listopadu to bylo 6338 platících i neplatících návštěvníků.  Návštěvnost se z vernisáží, pane kolego, bohužel vypočítávat nedá.

 

K financím: V roce 2015 nebyla Galerie Portheimka zajišťována externími subjekty, ale úřadem MČ. Fungovala pouze jedna galerie a přímé náklady opravdu byly 360.000 Kč.  Poté, co byl schválen Váš návrh, aby Portheimku spravovalo kulturní centrum, rozpočet začal strmě stoupat. V roce 2016 byl z původních 1.6 milionu navýšen na 5,3 milionu Kč. V roce 2017 byl rozpočet na doporučení tehdejší dramaturgické rady navýšen na 8 milionů. Na příští rok počítá kulturní centrum při zachování stávajícího stavu s příspěvkem ve výši více než 7 milionu, což je cca 4,5 milionu na Portheimku (s pronájmem kavárny, který jde KC pět milionů). Prosím tedy, nefabulujte, čísla hovoří jasně.

 

Připravovaná spolupráce byla zvolena formou koncesní smlouvy, která je pro daný typ spolupráce nejvhodnější. Není to nic neběžného. Spolupráce veřejného a soukromého sektoru především v oblasti financování a zajišťování některých služeb a investic s tím souvisejících je běžně v zemích EU zajišťována skrze tzv. Public Private Partnership, což je obdoba námi zvolené spolupráce

 

Co se týká mého dopisu paní ředitelce, informoval jsem jí o tom, že rada schválila záměr vybudovat galerii skla a že nepovažuji za šťastné, aby se uzavíraly smlouvy na výstavy pro příští rok. Toť vše.

 

S pozdravem

 

Lukáš Herold

Zástupce starosty MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě