Vysvětlení zavádějících informací poskytovaných občanům

Datum interpelace:
17. 09. 2019
Datum odpovědi:
18. 10. 2019
Interpelující:
Ing. Josef Cuhra
Interpelovaný:
Bc. Martin Slabý

Interpelace:

Martin Slabý
Místostarosta MČ Praha 5 17.9.2019
Vysvětlení zavádějících informací poskytovaných občanům

Pane Slabý,

1.
Odcituji doslova Vaší odpověď na dotaz občanů ohledně realizace akce zastávka Hlubočepy a Plácek. Vaše odpověď pochází ze dne 23.8.2018:
______________________ Původní zpráva: ________________________
Od: Slabý Martin <Martin.Slaby@praha5.cz>
Komu: Prokopovo <prokopovo@prokopovo.cz>
Datum: 23.08.2018 22:51
Předmět: RE: Projekty městské části
Dobrý den, mrzí mě že jste nečinnost hodili na hlav u odboru veřejného prostranství když zrovna u zastávky je to trochu jinak než vám je prezentováno.
Prodleva s pláckem je způsobena rozhodnutím VŽP o vybudování toalet a mostku z plácku na druhou stranu.
Jelikož už je potřeba vyřídit UR jsme v jiných termínech než kdybychom pouze prováděli rekonstrukci .
Nicméně zastávka je v pondělí předávána odboru veřejných zakázek k vysoutěžení realizátora stavby, Takže někdy ke konci září bychom mohli zahájit stavbu.
Plácek, do 6 týdnů bude hotový prováděcí projekt a můžeme vyhlásit soutěž, souběžně poběží UR . tzn. že začátkem října soutěžíme realizátora, Rychleji to prostě u nás nejde udělat.
Každopádně obava že by se plácek nerealizoval je lichá obava. Peníze jsou alokované a nejsou časově podmíněné.
Děkuji za pochopení a s pozdravem Martin Slabý
Dnes je 17.9. 2019. Na zastávce Hlubočepy, ani na Plácku se nepostavilo vůbec nic. Očekávám Vaše vysvětlení k obsahu výše citované odpovědi občanům ze dne 23.8.2018.

2.
Dále Vás žádám o vysvětlení postupu OSP ve věci rekonstrukce skautských kluboven Na Okrouhlíku. Projekt byl vypracován v červenci 2018 s příslibem realizace akce na podzim 2018. Akce dosud nebyla zahájena. Podle mých informací obsahoval projekt natolik závažné formální i technické vady, že nebylo možno zahájit výběr zhotovitele formou veřejné zakázky.
Žádám Vás o uvedení důvodů, z jakých nebyla dosud vypsána veřejná zakázka na rekonstrukce skautských kluboven Na Okrouhlíku.

3.
Uvedu zápis VŽP z veřejného projednání opravy hřiště při ulici Pod Žvahovem ze dne
13.6.2019:

Na VŽP dne 12.9.2019 bylo zjištěno, že projekt nebyl vypracován, ani zveřejněn. Taktéž
neproběhlo hlasování per rollam.
Příslib daný na veřejném projednání s občany a potvrzený zápisem nebyl splněn. Žádám o
vysvětlení.

S pozdravem,
Josef Cuhra
Zastupitel, předseda klubu KDU a nezávislí

Odpověď:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
BC. MARTIN SLABÝ
MÍSTOSTAROSTA

Pan

Ing. Josef Cuhra
Zastupitel, předseda klubu KDU a nezávislí

Praha, dne 14. 10. 2019

Vážený pane zastupiteli,

k vysvětlení zavádějících informací Vám sděluji :

1. s politováním musíme přiznat pochybení odboru, kdy odbor přecenil své síly a předpokládané urychlení si vzal na svá bedra jako je stavební řízení a vyjádření dopravy. Bohužel díky tomuto propadly vyjádření dotčených orgánů. V současné době jsou již všechny podklady k předmětným vyjádřením dotčených orgánů předána a tato se opět vyřizují.

2. při Vaší interpelaci na stav plácku jste použil mojí komunikaci, kde jsem zmiňoval šestitýdenní termín, kdy bude hotový prováděcí projekt. V této době bylo stavebním odborem zjištěno, že v předané dokumentaci ke stavebnímu řízení se nachází tzv. klubovna.
Na základě tohoto zjištění bylo projednávání stavebním úřadem zastaveno a vráceno k dopracování, jelikož ke klubovně chyběly důležité dokumenty. Později se zjistilo, že klubovna nemůže být součástí plácku.
V současné době je vše předáno ke stavebnímu řízení na stavební odbor a dopracovávají se stanoviska od dotčených orgánů. Inženýring provádí společnost Reaktor, zastoupena Ing. Arch. Janem Kačerem.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě