Výsadba cibulovin

Datum interpelace:
25. 02. 2020
Datum odpovědi:
31. 03. 2020
Interpelující:
Karel Bauer
Interpelovaný:
Ing. Lubomír Brož
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Ing. Lubomír Brož V Praze dne 25.02.2020
místostarosta MČ Praha 5

Výsadba cibulovin na Nám. 14. Října

Vážený pane místostarosto,

v prosinci tehdejší místostarosta p. Slabý předložil na 49. jednání RMČ bod č. 35 s názvem: Objednávka č. 0231/OSP/19 – Strojová výsadba cibulovin na Nám. 14. října, Smíchov, Praha 5. Předpokládaná cena: 273124,83 Kč včetně DPH.
Datum vystavení: 12.12.2019
Termín dodání: 31.01.2020
Dodavatel: CENTRA a.s.
Chtěl bych se Vás dotázat, kdy přesně byla výsadba provedena, kdo a kdy převzal odvedenu práci, kdy byla proplacena faktura a v jaké výši.

Děkuji za odpověď,
s pozdravem,
Karel Bauer – zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

KAREL BAUER
zastupitel MČ Praha 5
30. 3. 2020

Interpelace – Výsadba cibulovin na Nám. 14. října

Vážený pane zastupiteli,

k Vámi předložené interpelaci, která se týká objednávky č. 0231/OSP/19 – Strojová výsadba cibulovin na Nám. 14. října, Smíchov, Praha 5, Vám sděluji následující:
Strojová výsadba na Nám. 14. října nebyla provedena z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek v uvedeném termínu, práce nebyly provedeny, převzaty ani fakturovány.

Ing. Lubomír Brož
místostarosta