Výpověď z důvodu nezaplacení nájemného včas

Datum interpelace:
12. 10. 2006
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Interpelace č. 2

 

 

            Vážený pane starosto,

 

            jak bylo prezentováno na včerejším shromáždění studentů a rodičů gymnázia Buďánka a před tím i Vámi, důvodem výpovědi nájemní smlouvy tomuto gymnáziu bylo nezaplacení nájemného včas. Vzhledem k tomu, že výklad toho, co znamená „zaplatit včas“ je oběma smluvními stranami vykládán různě a rozhodnout může jen soud, žádám o sdělení kterým nájemcům (stačí uvést 3 nájemce) byla dána výpověď z týchž důvodů.

 

 

 

            S pozdravem

 

 

V Praze dne 12. 10. 2006

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

Odpověď: