Výpověď Gymnasiu Buďánka

Datum interpelace:
07. 09. 2006
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Na zasedání zastupitelstva v květnu jsme byli ujištěni, že vyhrocená situace s užíváním bývalé ZŠ Žvahov  subjekty  TCP a OGB  bude v zájmu dětí a jistoty jejich rodičů vedením radnice v krátkosti vyřešena, neboť dosavadní vzájemný přístup ředitelů obou subjektů je vzájemně vstřícný.

 

Situace nebyla vyřešena. Naopak se vyhrotila až k podání tříměsíční výpovědi gymnasiu. Pokud vím nedošlo k žádnému serioznímu jednání s vedením gymnasia. Jako důvod výpovědi použilo vedení naší radnice sporně formulovaný odstavec smlouvy, ve kterém není definovaný přesně pojem rok. Ani jako kalendářní, ani jako školní. Z  toho důvodu není možné určit zda měl být nájem za období od 1.9. 2006 do 31.8.2007 zaplacen do 10.9. 2006 nebo do 10. 7. 2006. Z analogie jiných nájemních smluv však nebývá pravidlem platit nájem s dvouměsíčním předstihem. Toto, ač nevyplývá jednoznačně z nájemní smlouvy, vedení radnice od gymnasia vyžaduje a bere nezaplacení ½ nájmu za období od 1.9. 2006 do 31.8.2007 jako výpovědní důvod.

 

 

Vyzývám všechny členy rady,a zejména pana starostu, aby bez ohledu na dohodu, či nedohodu OGB s TCP zrušili výpověd´ gymnasiu. Netrestali nejistotou děti, nerušili a nenarušovali výchovný a vzdělávací proces dětí, protože výchova dětí je společnou věcí všech, nejen rodičů a pedagogů. OGB postupovalo právně i morálně správně. Získalo pronájem řádně ve výběrovém řízení a TCP tak nebo onak s podporou vedení radnice přišlo jako podnájemník odpovědného, podle nájemní smlouvy, nájemce. V nájemní smlouvě má OGB souhlas radnice uzavřít podnájemní smlouvu s TCP, ale nemá povinnost tuto smlouvu uzavřít. Celé dosavadní vyhrocení poměrů s gymnasiem bylo do jisté míry způsobeno i chybami vedení radnice, zejména odsouváním jednání a neochoty k posouzení pravdivých skutečností. Myslím si, že především bychom měli mít na mysli zájem dětí a až na druhém místě hledět na subjektivní pocity z přístupu  jednotlivých aktérů problému.

 

 

  

Praha 7.9.2006   E. Jelínková

Odpověď:

Vážená paní kolegyně,

 

odpovídám na Vaši interpelaci ze dne 6. 9. 2006, která se týkala bývalé ZŠ Žvahov a subjektů TCP a OGB, které budovu bývalé ZŠ v současné době užívají a sděluji následující:

 

RMČ Praha 5 na svém zasedání dne 3. 10. 2006 schválila uzavření nájemních smluv na části objektu s osmiletým gymnáziem Buďánka, o. p. s. a s Tanečním centrem Praha – konzervatoří, o. p. s. a to včetně potřebných administrativních kroků potřebných k realizaci těchto smluv. Po konzultacích s oběma subjekty jsou připraveny na jednání RMČ dne                      10.  10. 2006  nájemní smlouvy ke schválení.      

 

S úctou

 

 

 

 

 

                                                                                       JUDr. Milan  J a n č í k