Výjezdní zasedání RMČ Prahy 5

Datum interpelace:
23. 11. 2021
Datum odpovědi:
13. 12. 2021
Interpelující:
Karel Bauer
Interpelovaný:
Mgr. Renáta Zajíčková
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Mgr. Renáta Zajíčková                                                                                                V Praze dne 23.11.2021

starostka MČ Praha 5

 

Výjezdní zasedání RMČ Prahy 5

Vážená paní starostko,

dle Vámi podepsaných objednávek za měsíc říjen byla uhrazena částka cca 30 tisíc Kč za výjezdní zasedání Rady městské části Praha 5, které se konalo v hotelu Vienna House Andel´s v Praze 5 dne 1.11.2021.

Žádám Vás tímto o informace co bylo důvodem konání výjezdního zasedání cca 200 m od sídla radnice MČ Prahy 5, kde mají členové Rady jednací místnosti s veškerým vybavením a z jakého důvodu není z tohoto zasedání Rady zveřejněn zápis.

Děkuji za odpověď,

s pozdravem,

Karel Bauer – zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

Vážený pan

Karel Bauer

člen ZMČ Praha 5

 

V Praze dne 10. prosince 2021

 

Č. j.: MC05 270281/2021

 

Vážený pane zastupiteli,

dovolte mi reagovat na Vaši interpelaci vznesenou na 20. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 konaném dne 23. 11. 2021.

Vznesl jste dotaz ohledně objednávky týkající se „výjezdního zasedání RMČ Prahy 5“.

„Výjezdní zasedání RMČ“ se koná každoročně jako závěrečná fáze přípravy rozpočtu MČ Praha 5 na další rozpočtový rok. Tohoto zasedání se účastní všichni správci rozpočtových podkapitol ÚMČ Praha 5. Na jednání pak tito samostatně obhajují navrhovanou výši alokovaných finančních prostředků pro své rozpočtové podkapitoly.

Důvodem pro to, že se zasedání RMČ konalo mimo prostory ÚMČ Praha 5, je právě větší počet osob, které se jednání RMČ Praha 5 účastní, a nutnost zajistit dodržování všech platných hygienických nařízení a pravidel. Dalším důvodem je časová náročnost tohoto zasedání
a snaha neblokovat po dlouhý časový úsek zasedací místnost zastupitelstva pro případná další jednání (např. poradních orgánů RMČ a ZMČ) v prostorné zasedací místnosti tak, aby byla splněna podmínka dodržování platných epidemiologických nařízení.

Výstupem z „výjezdního zasedání RMČ“ je finální verze návrhu rozpočtu MČ Praha 5 na příští rok. Ta bude následně předložena k projednání na prosincovém zasedání ZMČ Praha 5.

S úctou,

 

Mgr. Renáta Zajíčková

starostka