Výjezdní zasedání rady MČ Praha 5

Datum interpelace:
15. 02. 2007
Datum odpovědi:
14. 03. 2007
Interpelující:
Ing. Jiří Vitha
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

Vážený pane starosto

 

Ve dnech 14.-17.1.2007 se uskutečnilo výjezdní zasedání rady MČ Praha 5 .

Prosím o zodpovězení otázek :

 

1/ Jaké byly vynaloženy celkové náklady na pořádání tohoto výjezdního zasedání za všechny zúčastněné hrazené z prostředků MČ Prahy 5

 

2/ Zda je z pracovního hlediska skutečně nezbytné řešit v zásadě standardní pracovní úkoly takto mimo stálé pracoviště, zejména s ohledem na vícenáklady takto vyvolané

 

3/ Zda tato akce je v souladu se zásadou hospodárnosti, resp. odpovídá i Vámi často proklamovanému  heslu „o dobrém hospodaření na svém pracovišti“ .

 

4/ Jaká byla kritéria pro výběr zastupitelů, kteří byli pozváni na výjezdní zasedání a zda i těmto byly hrazeny výdaje z Rozpočtu MČ, případně v jaké výši ?

 

S pozdravem

 

Ing. Jiří Vitha             15.2.2007

Odpověď:

 

 

 

V Praze dne 14. března 2007

 

 

Věc:  Interpelace – Výjezdní zasedání rady MČ Praha 5

 

Vážený pane zastupiteli,

 

Zde jsou odpovědi na vaše dotazy:

1/ Jaké byly vynaloženy celkové náklady na pořádání tohoto výjezdního zasedání za všechny zúčastněné hrazené z prostředků MČ Prahy 5

Náklady na třídenní jednání pro 26 osob plynou z  faktur:

Ubytování v hotelu Olympie                 99 372,- Kč
Ubytování v hotelu Praha                     99 960,- Kč
Pronájem konferenčních prostor          98 270,- Kč
Pronájem technického zařízení  47 397,- Kč

2/ Zda je z pracovního hlediska skutečně nezbytné řešit v zásadě standardní pracovní úkoly takto mimo stálé pracoviště, zejména s ohledem na vícenáklady takto vyvolané

 Vzhledem ke skutečnosti, že se  výjezdního zasedání účastnilo 26 osob není možné v „běžném provozu“ zajistit jejich  účast na projednávání rozpočtu a programového prohlášení. Pouze odloučení od ostatních pracovních povinností zaručí plnou soustředěnost na projednaná témata, která považuji pro další chod městské části za prioritní.

3/ Zda tato akce je v souladu se zásadou hospodárnosti, resp. odpovídá i Vámi často proklamovanému  heslu „o dobrém hospodaření na svém pracovišti“ .

Jsem přesvědčen, že  zásadní důležitost projednávaných materiálů za nutné účasti 26 osob tento postup odůvodňuje a není proto v rozporu s proklamovaným heslem.

4/ Jaká byla kritéria pro výběr zastupitelů, kteří byli pozváni na výjezdní zasedání a zda i těmto byly hrazeny výdaje z Rozpočtu MČ, případně v jaké výši ?

 Jednání se účastnili členové RMČ, uvolnění i neuvolnění předsedové výborů, předsedové politických klubů, tajemník, jeho zástupce a někteří vedoucí odborů, jejichž přítomnost byla pro projednávání nezbytná. (OEK, OOA, OSO, OIN, OMZ a OSM). Náklady byly všem účastníkům hrazeny.

           

S pozdravem

 

 

 

                                                           JUDr.Milan Jančík

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě