Vydaná oprávnění ke vjezdu motorových vozidel

Datum interpelace:
17. 12. 2019
Datum odpovědi:
16. 01. 2020
Interpelující:
Ing. Štěpán Rattay
Interpelovaný:
Bc. Martin Slabý
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace

8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5

17. 12. 2019

Bc. Martin Slabý (ANO 2011)
místostarosta

Vážený pane místostarosto,

obracím se na Vás s interpelací ve věci vydaných oprávnění ke vjezdu motorových vozidel na veřejná prostranství a zeleň na území Městské části Praha 5. Odbor správy veřejných prostranství a zeleně vydalo hned několik oprávnění vozidlům společnosti San Anton jejíž jste vlastníkem a spoluvlastníkem této firmy je váš stranický kolega z Hnutí Ano 2011 a předseda Finančního výboru MČ Praha 5 pan Bc. Jan Trojánek. Tyto povolenky byly vydány vašim gesčním odborem s platností ke vjezdu na veřejná prostranství a zeleň kdekoliv na území MČ Praha 5. Dovoluji se Vás proto zeptat, podle jakých pravidel a na základě jaké žádosti a zdůvodnění byla tato povolení ke vjezdu vozidlům vaší společnosti San Anton vydána? A zda vaše společnosti mají s MČ Praha 5 uzavřený smluvní vztah?

Děkuji za písemnou odpověď.

S pozdravem

Ing. Štěpán Rattay

zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

Ing.  Štěpán Rattay

Předseda kontrolního výboru

 

Praha, 14. 1. 2020

 

 

Dobrý den pane předsedo Kontrolního výboru,

 

v reakci na vaši interpelaci  dne. 17.12.2019 uvádím následující. Společnost San Anton s.r.o je v nájemním vztahu s majitelem nemovitosti, ve které se nachází provozovna firmy a tudíž je nutné k zajištění provozu firmy mít tyto povolenky, aby nebyla znemožněna podnikatelská činnost.

 

Nyní k problému věcně bez ohledu na to, že se jedná o firmu San Anton s.r.o.

 

Odbor OSP vydává přenosný nebo nepřenosný souhlas na základě žádosti dotčeného subjektu k vjezdu a parkování do prostoru parků a veřejných prostranství ve správě MČ Praha 5 za účelem zajištění práce, dalších činností v lokalitě Prahy 5. O tomto již odbor OSP vás jako předsedu kontrolního výboru v loňském informace informoval a posílal vám podklady za roky zpětně.

 

Za rok 2019 bylo k datu 11. 11. 2019 vydáno 176 povolení. Toto povolení je převážně vydáváno společnostem, které zabezpečují provozní činnosti, úklidové služby, revize a opravy elektrických zařízení, servis a opravy fontán, na katastru území Městské části Praha 5, dále např. pro správce různých technologií hl. m. Prahy, dendrologické služby při revitalizaci parků, povodí vodních toků, deratizaci apod. Povolenky jsme také vydávali Policii ČR  a Městské Policii. Tyto se vydávají vždy koncem kalendářního roku na základě písemné žádosti na rok následující.

Dále se toto povolení vydává pro podnikatelské subjekty působící na území městské části Praha 5, které jsou nějakým způsobem nuceny využívat pozemky a veřejné prostranství  ve správě Městské části Praha 5,  jako jsou např. (hotely, prodejní provozovny, restaurace, muzea, apod.)

Samostatnou kapitolou je vydávání těchto povolenek vjezdu pro zahrádkáře, kteří mají v zahrádkářských koloniích zahrádku, např. Mrázovka.

Tyto povolení jsou vydávány bezplatně a obvykle s platností na jeden rok.

Pokud se jedná o jednorázové akce, většinou kulturní, vydávají se s platností po dobu konání akce.

Pokud by držitelé těchto povolenek nedodržovali podmínky uvedené na povolence, byl by jim tento souhlas odebrán.

Podmínky:

Souhlas musí být umístěn na viditelném místě za předním sklem vozidla.

Na požádání musí být souhlas předložen k případné kontrole příslušníků Policie ČR nebo MP Praha 5.

Souhlas nesmí být rozmnožován, doplňován nebo jinak upravován.

Při nedodržení stanovených podmínek nebo zjištění zneužití souhlasu bude souhlas odebrán příslušníkem Policie ČR nebo strážníkem Městské Policie Prahy 5.

 

Závěr:

odbor OSP vydává přenosný nebo nepřenosný souhlas na základě žádosti dotčeného subjektu k vjezdu a parkování do prostoru parků a veřejných prostranství ve správě MČ Praha 5 za účelem zajištění práce, dalších činností v lokalitě Prahy 5.

Ptal jsem se zaměstnanců odboru OSP, povolenky se dělají již „historicky“ minimálně 10 let a nikdy s tímto problém nebyl. Udělují se vždy v případě potřeby na plochy, které jsou svěřené do správy MČP5.

Důvody komu a proč se tyto povolenky vjezdu vydávají jsou uvedeny a vysvětleny výše v textu.

 

 

S pozdravem.