Vybudování nástaveb na obytných domech v zahradníčkově ulici soukromým developerem

Datum interpelace:
06. 12. 2007
Datum odpovědi:
04. 01. 2008
Interpelující:
Ondřej Gál
Interpelovaný:
Bc. Lukáš Herold

Interpelace:

Pan
Lukáš Herold
 
Zástupce starosty
MČ P5 
 
Vybudování nástaveb na obytných domech v zahradníčkově ulici soukromým developerem
 
 
Otázky:
 
  1. 1. Zda a jak bylo ověřeno, zda je vůbec možné nástavby provést – geologické podloží je narušené a dle projektu statitky domů pro další provádění staveb nevhodné. Nástavby by mohly ohrozit celkovou statiků domů
  2.  
  3. 2. Jak bylo řešeno spoluvlastnictví domů mezi hlavním městem Prahou a soukromým investorem, které by vzniklo přistavěním horních pater?
  1. 3. Zda je uvažována privatizace stávajících bytů nájemníků (jak slibuje místostarosta Herold)
  2.  
  3. 4. Zda se setkání s nájemníky sídliště Poštovka svolanou na pátek 7.12.2007 do Kulturního domu Poštovka zúčastní také projektant architektonické studie, případě další osoby schopné zodpovědět konkrétní technické otázky Aby mělo setkání smysl, je jejich přítomnost nebytná.
  4.  
 O. Gál                                                                                   

Odpověď:

 
*MC05X000A2YY*
 
Městská část Praha 5                                                                            
 úřad MěstskÉ částI
       LUKÁŠ HEROLD
ZÁSTUPCE STAROSTY 
 
Vážený pan
Ondřej Gál
Machatého 682/8     
Praha 5
152 00
                                                                          e
 
 
 
 
 
 
 
f
 
 
 
Vyřizuje / linka
Datum
     
 
Pavlásková Renáta / 257000507
04.01.2008
 
 
Věc: Odpověď na interpelaci
 
 
Vážený pane zastupiteli,
k Vašim otázkám ohledně problematiky nástaveb v lokalitě Zahradníčkova odpovídám následující:
 
1.      Statiku pro firmu Restio, s.r.o., která pro MČ Praha 5 dělala ověřovací studii možnosti nástaveb v lokalitě Zahradníčkova a Lumierů, zpracovali profesoři stavební fakulty ČVUT v oblasti statiky Ing. Karel Mikeš, Ph. D. a autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce Dr. Ing. Luboš Podolka. Na rozdíl od Vašeho laického názoru jejich stanovisko resp. statický výpočet – předběžné posouzení nosných konstrukcí stávajících budov pro účel realizace střešních nástaveb – je naprosto jednoznačné: „Rekonstrukce a provedení nástaveb je ze statického hlediska možné.“ Na základě doporučení obou profesorů ČVUT bude zapotřebí v následujících stupních dokumentace provést další průzkum. Statický posudek je samozřejmě součástí stavebního povolení. V této fázi projektu se však nenacházíme. Jelikož se zdá, vážený pane zastupiteli, že se cítíte být odborníkem na statiku, rád bych Vás informoval ještě o tom, že z hlediska přitížení je na všech objektech realizovatelná nástavba s následujícími hodnotami přitížení:
         skladba podlahy: 1,50 – 2,00 kN/m²
         příčky lehké přemístitelné: 0,75 – 1,00 kN/m²
         konstrukce stěn (porobeton) maximálně 6,00 kN/m²
         konstrukce střechy: 0,75 – 1,00 kN/m²
  
2.      Spoluvlastnictví domů  mezi hlavním městem Prahou a soukromým investorem není nutno s hl. městem Prahou řešit, neboť domy jsou v souladu se zákonem č.131/2000 Sb.
   
      O hlavním městě Praze a Statutem .. svěřeny MČ Praha 5 a jsou tedy v majetku MČ        
      Praha 5.
  
3.      V případě realizace nástaveb soukromým investorem se s privatizací – prodejem nemovitostí v lokalitě Zahradníčkova počítá a to dle zák. 72/1994 Sb. Došlo by  k prodeji bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů a nově realizované bytové jednotky by přešly do vlastnictví soukromého investora za předpokladu splnění všech podmínek připravované soutěže.
 
4.      Setkání s obyvateli ul. Zahradníčkova a Lumiérů proběhlo ve velmi konstruktivním duchu, za společnost Restio, s.r.o. se zúčastnila  Ing. Lenka Kamnová, za MČ Praha 5 zástupce starosty Lukáš Herold a Ing. Helena Brůhová, pověřená vedením OIV (při setkání s obyvateli ul. Zahradníčkova byli ještě přítomni – radní Michal Šesták a Pavel Plichta – pověřený vedením OOA). Kromě vysvětlení celého projektu a zodpovězení všech otázek, na které máme v této fázi projektu odpověď, byly představeny i architektonické studie od Ing. arch L. Hromádka a Ing. arch. Z. Lstiburka.
 
 
     S pozdravem
 
 
                                                                            Lukáš Herold
                                                                          zástupce starosty

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě