Vozový park MČ Praha 5

Datum interpelace:
26. 03. 2019
Datum odpovědi:
10. 04. 2019
Interpelující:
Ing. Jarmila Svobodová
Interpelovaný:
Bc. Josef Žebera

Interpelace:

Interpelace

Vozový park MČ Praha 5

3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5

Bc. Josef Žebera
tajemník Úřadu MČ Praha 5

Vážený pane tajemníku,

obracím se na Vás s interpelací ve věci vozového parku MČ Praha 5.

Rada MČ Praha 5 na 7. zasedání dne 20. 2. 2019 schválila výběr účastníka výběrového řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Operativní leasing“. Předmětem veřejné
zakázky je poskytnutí třech osobních automobilů MČ formou operativního leasingu na dobu
čtyř let. Důvodová zpráva neobsahovala celkový přehled autoparku MČ a analýzu využití
stávajícího vozového parku a analýzu dalších potřeb a využití nových vozů. Před zasedáním
Rady MČ Praha 5 jsem Vás v této věci kontaktovala a Vy jste navrhl, že materiál lze stáhnout
a dopracovat o výše uvedené a předložit na příští jednání. Toto se nestalo a materiál byl
schválen Radou MČ.

Na základě takto schváleného materiálu je zřejmé, že jediným zdůvodněním nákupu třech
osobních automobilů jsou zvýšené nároky nových radních na vozový park. Tj. navýšení počtu
osobních automobilů pro účely radních MČ za třech na šest při stejném počtu členů Rady.

Prostřednictvím interpelace Vás žádám o následující sdělení:

1. Celkový přehled stávajícího autoparku a jeho využití včetně informace komu byly
vozy přiděleny k užívání.
2. Zdůvodnění pořízení nových automobilů a sdělení, pro které osoby jsou určeny

Děkuji za ústní i písemnou odpověď.

S pozdravem

Jarmila Svobodová
zastupitelka MČ Praha 5

Odpověď:

Interpelace

Vozový park MČ Praha 5

Vážená paní zastupitelko,

v návaznosti na interpelaci z 7. zasedání ZMČ ze dne 20.2.2019 si Vám níže dovoluji poskytnout odpovědi na Vámi vznesené dotazy:

1. Celkový přehled stávajícího autoparku a jeho využití včetně informace komu byly vozy přiděleny k užívání.

ÚMČ Praha 5 vede v evidenci 13 vozů.
• elektromobil (možné užívat pouze na krátké vzdálenosti)
• transportér (určený k přesunu více osob či rozměrnějšího vybavení např. nábytek, případně potřeby krizového řízení)
• 11 osobních automobilů
– 8 vozů přidělených členům RMČ Praha 5,
– 3 vozy určené pro zaměstnance ÚMČ Praha 5 pro služební cesty.

R.Z. TYP r.v. Přiděleno / Využití

1. 2AN 7658 Citroen Zero elek. 2011 Odbor živnostenských a občanskosprávních agend.
2. 6A8 3864 Octavia 1.9 TDI 2006 ÚMČ Praha 5 – vůz určený pro zaměstnance ÚMČ Praha 5 ke služebním účelům – Plánován prodej.
3. 1AM 2317 Octavia 2,0. TDI 2008 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně – Plánován prodej.
4. 7A5 1119 Octavia 1.9 TDI 2006 ÚMČ Praha 5 – vůz určený pro zaměstnance ÚMČ Praha 5 ke služebním účelům – Plánován prodej.
5. 6AP 0354 VW Transportér 2016 ÚMČ Praha 5, Kancelář městské části – užíváno ke služebním cestám zaměstnanců (přeprava osob (1+8), přeprava materiálu a vybavení).
6. 2AJ 7474 Superb II 3,6 2010 Mgr. Renáta Zajíčková
7. 3AV 0802 Superb II 3,6 2011 RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.
8. 6AP 0287 Octavia 1.8 TSI 2017 Ing. Jan Panenka
9. 6AP 0475 Octavia 1.8 TSI 2017 Bc. Lukáš Herold
10. 6AP 0510 Octavia 1.8 TSI 2017 Bc. Josef Žebera
11. 7AB 1310 Octavia 1.4 TSI 2018 Karel Bauer
12. 7AB 1311 Octavia 1.4 TSI 2018 Ing. Štěpán Rattay
13. 7AB 1312 Octavia 1.4 TSI 2018 Mgr. Zdeněk Doležal

2. Zdůvodnění pořízení nových automobilů a sdělení, pro které osoby jsou určeny.

Automobily pořízené na operativní leasing, budou využity jako náhrada za stávající vozy, které jsou určené k prodeji viz. tabulka výše. Hlavním důvodem obnovy vozového parku ÚMČ Praha 5 je především stáří a technický stav vozidel, a s tím spojené zvyšující se výdaje na provoz a opravy (průměrný rok výroby automobilů 2006, 2008). Operativní leasing nepředstavuje vysoké počáteční náklady na pořízení nového vozu, ÚMČ Praha 5 tak získá lepší finanční řízení v pravidelných měsíčních splátkách. Měsíční splátky zahrnují veškeré poplatky spojené s vlastnictvím vozu, tedy dálniční známku, povinné ručení, havarijní pojištění, opravy a údržbu. Nájemce hradí pouze cenu pohonných hmot.
Nové vozy pořízené na operativní leasing, jako náhrada za stávající vozy, zajistí pro zaměstnance ÚMČ Praha 5 bezpečnější a spolehlivější cestování při služebních cestách pro potřeby ÚMČ Praha 5.

S pozdravem

Bc. Josef Žebera
tajemník ÚMČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě