Vozový park MČ Praha 5

Datum interpelace:
28. 05. 2019
Datum odpovědi:
27. 06. 2019
Interpelující:
Ing. Jarmila Svobodová
Interpelovaný:
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.

Interpelace:

Interpelace
Vozový park MČ Praha 5
4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.
starosta MČ Praha 5

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás s interpelací ve věci nákupu osobních automobilů pro radní MČ Praha 5.
Prostřednictvím interpelace pana tajemníka Bc. Josefa Žebery ve věci nákupu automobilů
jsem získala informaci, že z 9 členů Rady má auto k dispozici pro osobní účely 7 členů.
V minulém volebním období MČ Praha 5 pod vedením TOP 09 se rozhodně chovala
hospodárněji. Při stejném počtu členů Rady měli pouze 3 radní k dispozici automobily.
Prostřednictvím interpelace se Vás pane starosto ptám, jako představitele České pirátské
strany jsou toto ty staré pořádky, proti kterým bojujete?

Děkuji za ústní i písemnou odpověď.
S pozdravem

Jarmila Svobodová
zastupitelka MČ Praha 5

Odpověď:

Vážená paní
Ing. Jarmila Svobodová
Člen ZMČ Praha 5

V Praze dne 26. 6. 2019

Odpověď na interpelaci ze 4. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 ze dne 28.5.2019 – Vozový park MČ Praha 5

Vážená paní zastupitelko Svobodová,

děkuji za interpelací ve věci nákupu osobních automobilů pro radní MČ Praha 5. Jak víte, v roce 2017 měl vozový park ÚMČ Praha 5 celkem 11 osobních automobilů (OA). V současné době tento vozový park má 11 osobních automobilů, 1 tranzitní, 1 elektromobil a 3 osobní automobily na operativní leasing. Tři starší OA se v současné době již nepoužívají a připravuje se jejich prodej.

Ve své interpelaci uvádíte, že “z 9 členů Rady má auto k dispozici pro osobní účely 7 členů” a dále uvádíte, že v minulém volebním období měli k dispozici automobily pouze 3 členové Rady. V předchozím volebním období byly opravdu 3 osobní automobily jmenovitě na tehdejší členy Rady, ostatní členové Rady využívali ostatních aut z vozového parku ÚMČ Praha 5 dle aktuální potřeby. V současné době užívá automobil z vozového parku MČ Praha 5 celkem 6 členů Rady. Stávající užívání osobních automobilů se řídí Pracovním řádem. U vozů, které má k dispozici starosta a paní 1. místostarostka, se řídíme přílohou 9a Pracovního řádu, tedy užíváme auto jako čistě služební vůz – ne tedy pro osobní účely, jak uvádíte. Další 4 členové rady užívají OA podle přílohy 9c Pracovního řádu, tedy pro účely služební a soukromé.

Jmenovité přiřazení automobilů radním odpovídá jejich pracovním potřebám. Zejména chceme umožnit radním souběžně se pohybovat a pracovat v různě dostupných částech Prahy. Více než rozhodnutí politické bylo toto rozhodnutí praktickým, tedy u vědomí velikosti existujícího vozového parku, který jsme zdědili.

S pozdravem

RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě