Veřejná omluva za nepravdivá tvrzení

Datum interpelace:
28. 06. 2007
Datum odpovědi:
04. 09. 2007
Interpelující:
Ondřej Gál
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

 

  

Pane starosto,

 

obracím se Vaším prostřednictvím na uvolněného předsedu Bytového výboru ZMČ Praha 5 Ing. J. Matouška s výzvou, aby se veřejně omluvil za tvrzení, která uvedl v přípisu předaném zastupitelům ve svém vyjádření se k reportáži na TV Nova. Jde o tvrzení, která se týkají mé osoby – jsou nepravdivá.

 

  

Děkuji za pozornost

  

                                                                              Ondřej Gál  

 

  

V Praze dne 28. 6. 2007

Odpověď:

V Praze dne 4. září 2007
 
Věc:  Interpelace ve věci omluvy za nepravdivá tvrzení
 
Pane zastupiteli,
pokud žádáte omluvu od kteréhokoli člena zastupitelstva, čiňte tak přímo k dotyčnému a nikoli prostřednictvím starosty. Každý člen zastupitelstva je zodpovědný za své výroky, což se samozřejmě týká vašich tvrzení  i tvrzení pana Ing.J.Matouška. Máte-li k výrokům ing.J.Matouška výhrady a žádáte-li omluvu, obraťte se přímo na něho.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                           JUDr.Milan Jančík,MBA