Vánoční osvětlení

Datum interpelace:
10. 11. 2020
Datum odpovědi:
11. 12. 2020
Interpelující:
Ing. Štěpán Rattay
Interpelovaný:
Ing. Lubomír Brož
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace

13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5

10. 11. 2020

Ing. Lubomír Brož – hnutí ANO 2011
místostarosta

Vážený pane místostarosto,

již dvakrát v tomto volebním období jsme slyšeli z úst vašeho předchůdce a stranického kolegy z hnutí ANO 2011, že příští rok bude zajištění vánočního osvětlení realizováno pořádně s dostatečným předstihem a prostřednictvím rámcové smlouvy, která nám zajistí dodávku těchto služeb na více let s patřičným cenovým zvýhodněním. Rok s rokem se sešel a tu samou větu jsem slyšel i od vás pane místostarosto. Vánoční osvětlení a výzdoba probíhá opět na poslední chvíli, netransparentním způsobem tj. oslovením dodavatelské firmy na přímo, bez oslovení konkurence v takovém předstihu, aby se na soutěž tito uchazeči mohli řádně připravit a předložit relevantní konkurenční cenové nabídky, na což ostatně v důvodové zprávě upozorňuje samotné Oddělení veřejných zakázek. Přesto jste jako předkladatel přinesl na zasedání Rady MČ Praha 5 výběr dodavatele na dodávku vánočního osvětlení nestandardním způsobem tj. narychlo tzv. na stůl.
Piráti již několikrát poukazovali na to, že některé veřejné zakázky soutěžené MČ Praha 5 vykazují signály, které upozorňují na možné porušování principu správy majetku s péčí řádného hospodáře. Nechceme předražená dětská hřiště a nechceme ani předražená vánoční osvětlení. Vámi předložená zakázka na dodavatele vánočního osvětlení, ve které figuruje jediná cenová nabídka tak vypovídá o tom, že Praha 5 bude mít letos vánoční výzdobu opět ve stylu: Buďte rádi, že o vánocích vůbec bude něco svítit!

Pane místostarosto, můžete nám prosím vysvětlit, co se tentokrát nepovedlo? Kolikrát se sešla pracovní skupina pro přípravu veřejné zakázky na vánoční osvětlení a jaké jsou její výstupy? A kdy v příštím roce dojde k řádné otevřené soutěži, která pro Prahu 5 zajistí dodavatele vánoční výzdoby na více let?

Předem děkuji za vaši odpověď.

Ing. Štěpán Rattay

zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

Ing. Štěpán Rattay

Zastupitel MČ Praha 5

V Praze 9. 12. 2020

 

Vážený pane zastupiteli,

 

jsem si vědom toho, že kolem vánočního osvětlení je zde historicky mnoho spekulací, diskusí a všeho možného.

Hned po svém nástupu do funkce jsem se začal věnovat přípravě na vyhlášení soutěže na vánoční osvětlení. Odbor začal připravovat veřejnou zakázku na nadlimitní vánoční osvětlení na 4 roky již na jaře letošního roku. Začátkem léta (viz přiložená nabídka), těsně před vyhlášením soutěže, nás oslovily Technologie hl. m. Prahy, což je společnost stoprocentně vlastněná hl. m. Prahou, s nabídkou, že mají nový produkt. Je to pronájem zajišťování vánočních osvětlení. Seznámil jsem s tím kolegy v radě a zaradovali jsme se, protože zadat zakázku městské firmě bez výběrového řízení je tu nejtransparentnější, co bychom jako MČ Praha 5 mohli udělat. A to zejména v současné situaci by bylo velmi přínosné podpořit městskou firmu.

Zrušili jsme tudíž přípravu nadlimitní zakázky a jednali jsme o zakázce s podnikem hl. m. Prahy. V průběhu jednání koncem léta se nám omluvili s tím, že zjistili, že to nejde udělat „in house“, protože to mohou udělat jen pro Prahu jako takovou. Jen pro časovou informaci, 24. 8. jsem na můj dotaz dostal z odboru informaci, že v daném týdnu nám mají THMP (technologie hlavního města Prahy) poslat návrh smlouvy.

Nerozumím tomu, nejsem právník, ale jednali jsme na úrovni ředitele úseku a člena představenstva THMP, proto jsme v jejich nabídku a možnost realizace měli důvěru.

Bohužel, místo toho, abychom se mohli pochlubit, jak Praha 5 transparentně v době koronaviru podpořila pražskou městskou firmu, odbor se dostal do situace, že vánoční osvětlení asi nebudeme mít.

Museli jsme realizovat zakázku malého rozsahu, byly osloveny tři firmy a nabídku podala jen jedna. Dostali jsme se do časového presu tím, že jsme chtěli být naprosto transparentní
a podpořit stoprocentně vlastněnou městskou firmu.

K dalšímu dotazu – pracovní skupina pro vánoční osvětlení se za dobu mého působení ve funkci sešla 1x.

Ještě dodám, že v loňském roce nás stálo vánoční osvětlení 1.800 tisíc včetně DPH,
a v současné době je cena 1.050 tis. včetně DPH.

 

Co se týká dalších let? Již 5. listopadu jsem emailem požádal odbory OSP a VZ o spolupráci při výběru dodavatele pro další roky a zpracování analýzy právních možností. Ve středu 9. prosince jsem od vedoucího oddělení ZVZ obdržel stručnou analýzu možností a postupu. Do konce února 2021 předložím radě návrh soutěže na zajištění vánočního osvětlení na další roky.

 

S přátelským pozdravem

 

Ing. Lubomír Brož

místostarosta