Vánoční osvětlení pro Městskou část Praha 5

Datum interpelace:
05. 11. 2019
Datum odpovědi:
Interpelující:
Karel Bauer
Interpelovaný:
Bc. Martin Slabý
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Bc. Martin Slabý V Praze dne 5.11.2019
Místostarosta MČ Praha 5

Vánoční osvětlení pro Městskou část Praha 5
Vážený pane místostarosto,
když jste v 28.11.2018 předkládal na jednání rady MČ Prahy 5 materiál “Vánoční osvětlení Městské části Praha 5” s jediným přihlášeným účastníkem výběrového řízení a s cenou 1 998 620 Kč, argumentoval jste nedostatkem času na přípravu materiálu po volbách. Zároveň jste však uvedl: „V nejbližší době bude vypsáno výběrové řízení na 4 roky“. Dle vašeho dalšího vyjádření z 24.4.2019, odpověď na interpelaci pana zastupitele Šolleho, byl Odbor správy veřejného prostranství v tuto dobu ve fázi přípravy zadávací dokumentace.
Je pravdou, že jste po cca 10 měsících připravil „Záměr vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Vánoční osvětlení Městské části Praha 5“ za cenu 12 mil. bez DPH. Nicméně jste tento materiál nakonec z jednání rady MČ Prahy 5 stáhl.
Táži se vás proto, kdy bude vyhlášena veřejná zakázka na vánoční osvětlení Městské části Praha 5 a zároveň mne zajímá, zda budete postupovat letos obvyklým způsobem jako v posledních 4 letech, tzn. oslovíte opět společnosti Eltodo osvětlení s.r.o. Praha 4, Vrbický s.r.o. Opava a Bon Jour Ilumination s.r.o. i přesto, že nabídku vždy zaslala pouze posledně jmenovaná.
Děkuji za odpověď,
S pozdravem,
Karel Bauer – zastupitel MČ Praha 5

Odpověď: