Vánoční osvětlení pro Městskou část Praha 5

Datum interpelace:
05. 11. 2019
Datum odpovědi:
03. 12. 2019
Interpelující:
Karel Bauer
Interpelovaný:
Bc. Martin Slabý

Interpelace:

Bc. Martin Slabý V Praze dne 5.11.2019
Místostarosta MČ Praha 5

Vánoční osvětlení pro Městskou část Praha 5
Vážený pane místostarosto,
když jste v 28.11.2018 předkládal na jednání rady MČ Prahy 5 materiál “Vánoční osvětlení Městské části Praha 5” s jediným přihlášeným účastníkem výběrového řízení a s cenou 1 998 620 Kč, argumentoval jste nedostatkem času na přípravu materiálu po volbách. Zároveň jste však uvedl: „V nejbližší době bude vypsáno výběrové řízení na 4 roky“. Dle vašeho dalšího vyjádření z 24.4.2019, odpověď na interpelaci pana zastupitele Šolleho, byl Odbor správy veřejného prostranství v tuto dobu ve fázi přípravy zadávací dokumentace.
Je pravdou, že jste po cca 10 měsících připravil „Záměr vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Vánoční osvětlení Městské části Praha 5“ za cenu 12 mil. bez DPH. Nicméně jste tento materiál nakonec z jednání rady MČ Prahy 5 stáhl.
Táži se vás proto, kdy bude vyhlášena veřejná zakázka na vánoční osvětlení Městské části Praha 5 a zároveň mne zajímá, zda budete postupovat letos obvyklým způsobem jako v posledních 4 letech, tzn. oslovíte opět společnosti Eltodo osvětlení s.r.o. Praha 4, Vrbický s.r.o. Opava a Bon Jour Ilumination s.r.o. i přesto, že nabídku vždy zaslala pouze posledně jmenovaná.
Děkuji za odpověď,
S pozdravem,
Karel Bauer – zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

Pan
Karel Bauer
Zastupitel MČ Praha 5

V Praze dne 26. 11. 2019

Vánoční osvětlení pro Městskou část Praha 5

Vážený pane zastupiteli Bauere,
v reakci na vaši interpelaci uvádím, že v původním záměru byla příprava rámcové smlouvy s dobou platnosti na čtyři roky. Požadavkem, zde byla výměna dekorů a typů vánočního osvětlení, aby nedocházelo k tomu, že budou stále stejné motivy každý rok. Přípravy na tuto zakázku byly započaty již v květnu letošního roku. Již na počátku nebylo jednoduché vymyslet, jakým způsobem budeme vůbec zakázku realizovat.
Odbor OSP není právně fundován, nemá ani externího právního poradce. Z tohoto důvodu se vše muselo od počátku konzultovat s odborem OLEG, který návrhy smluv OSP neustále vracel a rozporoval, čímž také docházelo k prodloužení celého procesu. Následně také došlo k časové prodlevě po odevzdání podkladů z odboru OSP na oddělení Veřejných zakázek.
Po všech výše popsaných peripetiích Odbor OSP zakázku připravil a materiál byl předložen do Rady městské části Praha 5. Po projednání Rada městské části rozhodla, že v daném čase tuto zakázku (rámcovou smlouvu na čtyři roky) realizovat a hrozilo reálné nebezpečí, že by v letošním roce vůbec nebylo vánoční osvětlení.
Z tohoto důvodu se přistoupilo na realizaci minimalistické varianty vánočního osvětlení na Praze 5, zakázka 1.500 000Kč bez DPH.
Toto bylo schváleno Radou městské části Praha 5 s tím, že již na konci tohoto roku nebo ihned v lednu 2020 bude ustavena pracovní skupina, která se bude zabývat přípravou rámcové smlouvy na čtyři roky s tématem vánočního osvětlení do budoucna na Praze 5.

Děkuji za pochopení,

S pozdravem

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě