Vánoční a velikonoční slavnosti na Smíchově

Datum interpelace:
15. 02. 2007
Datum odpovědi:
14. 03. 2007
Interpelující:
Ing. Ondřej Velek
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

Interpelace „Způsob výběru dodavatele a  výhodnost smlouvy na Zajištění vánočních a velikonočních slavností na Smíchově

 

Vážený pane starosto,

 

Vzhledem k tomu, že se množí dotazy občanů Prahy 5 na formu financování vánočních a velikonočních slavností MČ Praha 5, podávám následující interpelaci.

 

MČ Praha 5 uzavřela dne 22.8.2006 mandátní smlouvu s firmou ROUTE 102,s.r.o (IČ 25123645)  na „Zajištění vánočních a velikonočních slavností na Smíchově“ po dobu 4 let (od 15.11.2006). Cena, kterou za to MČ zaplatí je 10 mil. Kč + DPH.

 

K této smlouvě žádám o sdělení :

 

1.      Jaká kritéria  byla nastavena  pro výběr nejvýhodnější nabídky?

2.      Jak dlouho byla tato zakázka vyvěšena?

3.      Kolik bylo podáno nabídek celkem?

4.      Jak bylo zajištěno, že cena této zakázky je odpovídající?

5.      Jaká je položková nabídka za zajištění jednotlivých ve smlouvě uvedených položek?

6.      Co bude po 4 letech se stánky? Ze smlouvy se zdá, že MČ platí jen jejich nájem.

7.      Smlouva neřeší vybírání nájemného. Jaké bude vybíráno nájemné od jednotlivých prodejců a čí příjem toto nájemné bude?

8.      Pokud bude nájemné „symbolické“, jak a kým budou vybírány firmy, které se budou účastnit?

 

Výběrové řízení na výše uvedenou zakázku prováděla místo ÚMČ na základě mandátní smlouvy ze dne 22.8.2006 firma Veřejné zakázky, s.r.o. (IČ26726050) za cenu 142 800 Kč. Odhaduji, že náklady výběrového řízení při realizaci úřadem MČ by byly přibližně 10x nižší. V této souvislosti Vás žádám o sdělení :

 

9.      Proč zadání této veřejné zakázky realizovala výše uvedená firma?

10.  Proč celé řízení nebylo realizováno přímo úřadem MČ Praha 5?

11.  Jak a kým byla stanovena cena této zakázky?

12.  Považujete jednotlivé položky za přiměřené (např. převzetí podkladů 5 000,- Kč, přijímání dokladů k prokázání kvalifikačních kritérií 3 000,- Kč apod.)?

 

Žádám, aby kontrolní odbor provedl šetření uvedené zakázky.

 

S pozdravem

 

V Praze dne 15. 2. 2007

 

Ing. Ondřej Velek

 Zastupitel za Stranu zelených, předseda KV ZMČ P5

Odpověď:

 

 

 

V Praze dne 14. března 2007

 

 

Věc:  Interpelace – Způsob výběru dodavatele a  výhodnost smlouvy na Zajištění vánočních a velikonočních slavností na Smíchově

 

Vážený pane zastupiteli,

zde jsou odpovědi na Vaše dotazy:

 

1.      Jaká kritéria  byla nastavena  pro výběr nejvýhodnější nabídky?

Zveřejněná kritéria hodnocení nabídek :

 

a)  výše nabídkové ceny………………………………………………………………….váha 35%

b) estetické a funkční hledisko navrhovaného řešení tržiště ……………….váha 25%

c) nabízený hudební program slavností…………………………………………… váha 15%

d) nabízený ostatní program slavností…………………… ………………………..váha 15%

e) navržené smluvní pokuty…………………………………………………………………….váha 10%

2.      Jak dlouho byla tato zakázka vyvěšena?

Soutěžní lhůta běžela od 24.8.2006 do 9.10.2006. po celou tuto dobu se mohl kdokoli přihlásit a podat svoji nabídku. Zadávací řízení bylo v souladu se zákonem zveřejněno v informačním systému veřejných zakázek.

3.      Kolik bylo podáno nabídek celkem?

Byla podána pouze jediná nabídka.

4.      Jak bylo zajištěno, že cena této zakázky je odpovídající?

Nabídková cena odpovídala předpokládané ceně zveřejněné v souladu se zákonem v oznámení zadávacího řízení. Předpokládaná cena byla stanovena na základě nákladů vynaložených v minulých letech.

5.      Jaká je položková nabídka za zajištění jednotlivých ve smlouvě uvedených položek?

Rozdělení ceny  na zajištění vánočních a velikonočních slavností je uvedeno ve smlouvě.

 

6.            Co bude po 4 letech se stánky? Ze smlouvy se zdá, že MČ platí jen jejich nájem.

7.            Smlouva neřeší vybírání nájemného. Jaké bude vybíráno nájemné od jednotlivých prodejců a čí příjem toto nájemné bude?

8.            Pokud bude nájemné „symbolické“, jak a kým budou vybírány firmy, které se budou účastnit?

Stánky jsou majetkem  firmy, která slavnosti zajišťuje. Zadavatel požadoval instalaci 14 dřevěných uzamykatelných stánků v rozměrech s velikonoční výzdobou cca 2x2m. Stánkový prodej byl požadován po dobu 21 dnů.

V rámci organizace a prodeje tohoto stánkového prodeje firma zajistí :

1.      zřízení trvalého elektrického připojení pro provoz stánků,

2.      zajištění a instalaci hygienického zařízení pro stánkový prodej,

3.      zajištění odpovídajícího sortimentu velikonočního prodeje. Sortiment zboží musí vycházet z obvyklých tradic velikonočního stánkového prodeje a z řemeslné zručnosti našich výrobců.

4.       zajištění velikonoční výzdoby stánků,

5.      zajištění ostrahy po celou dobu konání vánočních trhů,

6.      zajištění úklidu v okolí stánkového prodeje včetně zřízení odpadkových boxů na zadní straně stánků.

9.      Proč zadání této veřejné zakázky realizovala výše uvedená firma?

Usnesením RMČ 5/163/2005 byl stanoven seznam firem pro výkon činností spojených se zadávání veřejných zakázek. Společnost Veřejné zakázky s.r.o., včetně navržené ceny schválila RMČ usnesením 32/1185/2006.

10.  Proč celé řízení nebylo realizováno přímo úřadem MČ Praha 5?

Veřejné zakázky s.r.o. realizují pro městskou část Praha 5 výběrové řízení z důvodu transparentnosti a  zákonnosti. Firma zajišťuje soulad průběhu zadávacího řízení se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

11.  Jak a kým byla stanovena cena této zakázky?

12.  Považujete jednotlivé položky za přiměřené (např. převzetí podkladů 5 000,- Kč, přijímání dokladů k prokázání kvalifikačních kritérií 3 000,- Kč apod.)?

Cena za zajištění celého průběhu zadávacího řízení je ve výši 120 tis. Kč bez DPH a je zcela ve výši ceny obvyklé za obdobné činnosti. Obdobné ceny jsou  účtovány i na jiných MČ, obcích a veřejných institucích.

S pozdravem

 

 

                                                           JUDr.Milan Jančík