Územní studie Radlícká

Datum interpelace:
27. 10. 2015
Datum odpovědi:
03. 11. 2015
Interpelující:
Ing. arch. Zuzana Hamanová
Interpelovaný:
Mgr. Lukáš Budín
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Mgr. Lukáš Budín, 1. zástupce starosty

 

Věc: Interpelace

 

Téma: Územní studie Radlická – projednání s veřejností

 

 

 

Vážený pane místostarosto,

 

na Vašem politickém facebookovém profilu jste zveřejnil informaci o tom, že 29.9.2015 proběhla na radnici v sále zastupitelstva prezentace Územní studie Radlická pro veřejnost. Dle přiložených fotografií je vidět, že účastníky byli zejména Vaši příznivci z Platformy Za pět. Studii zpracovává atelier AED projekt, a.s., za cenu 1.849.000,- Kč bez DPH. Jde o zásadní, rozsáhlou a finančně náročnou studii velkého území.

 

Moje otázky zní:

 

Proč pozvání na tuto akci neobdrželi všichni zastupitelé? Zastupitelé jsou také občané, dokonce jsou to volení zástupci občanů a mají zcela legitimní právo se každé veřejné prezentace či projednání s občany zúčastnit. Je naopak žádoucí, aby zastupitelé mohli názory občanů slyšet napřímo a zkušenost zohlednit v další práci.

 

Proč na tuto akci nebyl výslovně pozván výbor územního rozvoje, který se zadáním Územní studie Radlická obsáhle zabýval? Proč nebyl výbor na svém jednání 6.10.2015 o akci informován?

 

 

 

27.10.2015

Odpověď:

Městská část Praha 5

    Mgr. Lukáš Budín

   1. zástupce starosty

 

                                                                                                        Ing. arch. Zuzana Hamanová

                                                                                                          zastupitelka MČ Praha 5

 

 

                                                                                                         V Praze dne 30.10.2015

 

Věc: Odpověď na Interpelaci                                             

 

 

Vážená paní zastupitelko,

 

dne 29.9.2015 proběhla na radnici MČ P5  informační schůzka k Územní studii Radlická, která nebyla určena čistě veřejnosti, ale především dotčeným vlastníkům pozemků. Vše bylo organizováno společně s OÚR a zhotovitelem studie společností AED a jednalo se o pracovní setkání před zahájením prací na ÚS Radlická.

 

Cílem bylo získání záměrů vlastníků dotčených pozemků a doplnění požadavků spolků. Proto cíleně OÚR pozval především vlastníky pozemků. Pozvání spolku vyplynulo z  jejich požadavků na úpravy zadání ÚS Radlická. Účastníci pracovního setkání obdrželi formuláře k doplnění svých požadavků a záměrů v dotčeném území. Tyto podklady byly a jsou směřovány přímo na zhotovitele ÚS Radlická společnost AED s partnery (Cígler Marani Architects a Ateliér DUA).

 

Nejednalo se o veřejnou prezentaci či projednání ÚS Radlická s občany, proto tato akce nebyla oznamována veřejně. Na svém profilu jsem zveřejnil informaci, že proběhla prezentace ÚS Radlická pro veřejnost. K tomu mě vedl fakt, že na závěr setkání jsem prezentoval přítomným spolkům ideu záměru MČ P5 v daném území.

 

Výbor územní rozvoje nebyl informován z výše uvedeného důvodu, jednalo se o pracovní setkání sloužící k ucelení podkladů pro ÚS Radlická. Po konzultaci s vedoucím OÚR budou členové Výboru územního rozvoje o těchto i podobných setkáních informováni.

 

V případě potřeby dalšího doplnění informací jsem Vám buď já, nebo vedoucí OÚR k dispozici. Těším se na naši další spolupráci v problematice územního rozvoje MČ P5.

 

 

S úctou

 

 

 

Mgr. Lukáš Budín

1. zástupce starosty

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě