Uveřejnit měs.přehled-náhrada mzdy zastupitelů

Datum interpelace:
24. 03. 2011
Datum odpovědi:
20. 04. 2011
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha interpelace:

Interpelace:

Interpelace

 

Vážený pane starosto,

 

i interpelaci ze dne 24. 2. 2011 jsem žádal o zveřejnění přehledu částek vyplacených neuvolněným členům zastupitelstva nebo jejich zaměstnavatelům jako náhradu výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce zastupitele v roce 2010. Smyslem nebylo, abych já zjistil, kdo a v jaké výši tyto náhrady čerpá, ale aby k těmto údajům měla přístup veřejnost. Proto, vážený pane starosto, nemohu být spokojen s Vaší odpovědí určené výhradně jen pro mě. Vzhledem k tomu, že zbytečné utajování některých údajů evidentně bude pokračovat i v tomto volebním období, žádám aspoň o zveřejnění měsíčního přehledu za rok 2010 s uvedením počtu zastupitelů, kterým byla náhrada vyplacena, průměrné výše této náhrady, ocenil bych i zveřejnění mediánu těchto náhrad. Ve stejném rozsahu žádám zveřejnit informaci i pro náhrady poskytnuté zaměstnavatelům zastupitelů.

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

 

V Praze dne 24. 3. 2011

 

Odpověď:

Vážený pane doktore,

v příloze předkládám měsíční přehled vyplácených náhrad za rok 2010 s uvedením počtu zastupitelů, kterým byla náhrada vyplacena, tak jak požadujete v interpelaci.

 

 

 

 

S pozdravem

 

 

Příloha interpelace

     
           
 

PŘÍLOHA:

 

 

 

Ušlý výdělek v r. 2010

     
           
 

měsíc

počet zastupitelů

celková částka

průměr

 
 

1

7

145 200

20 743

 
 

2

7

153 200

21 886

 
 

3

17

273 600

16 094

 
 

4

5

98 600

19 720

 
 

5

15

325 200

21 680

 
 

6

14

193 120

13 794

 
 

7

10

215 200

21 520

 
 

8

12

178 000

14 833

 
 

9

12

222 320

18 527

 
 

10

8

157 200

19 650

 
 

11

0

0

0

 
 

12

29

770 175

26 558

 
 

celkem

2 731 815

 

 
           
           
   

Refundace v r. 2010

     
           
 

měsíc

počet zastupitelů

celková částka

průměr

 
 

1

2

23 664

11 832

 
 

2

 

 

 

 
 

3

2

22 834

11 417

 
 

4

1

11 942

11 942

 
 

5

 

 

 

 
 

6

1

10 393

10 393

 
 

7

 

 

 

 
 

8

1

2 971

2 971

 
 

9

2

22 706

11 353

 
 

10

3

32 824

10 941

 
 

11

2

9 627

4 814

 
 

12

3

83 619

27 873

 
 

celkem

220 580

 

 
           
           
           

 

 

 

MUDr. Radek Klíma

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě