ušlý výdělek

Datum interpelace:
16. 10. 2012
Datum odpovědi:
21. 11. 2012
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
Ing. Miroslav Zelený
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace I.

 

 

Vážený pane starosto,

 

opět se vracím k tématu poskytování náhrad výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného zastupitele. Děkuji za podrobný rozklad, který jsem obdržel jako odpověď na minulou interpelaci. Výčet důvodů, proč kontrolu nelze důsledně provádět, je zajímavý, mohl bych na oplátku uvést několik způsobů, jak naopak kontrolu provádět lze. To ale nebylo předmětem mé interpelace.  Odpověď na to, na co jsem se tázal, jsem ale neobdržel.

Dne 22. 5. 2012 jsem žádal Radu MČ, aby podle § 94 odst. 2 písm. f) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, pojednala můj podnět a prověřila, zda všichni zastupitelé, kterým byla poskytnuta náhrada výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce, ve všech případech splnili zákonem stanovené podmínky.

Vzhledem k tomu, že od této mé interpelace uplynulo již několik měsíců, žádám o velmi stručné sdělení, kdy se mým podnětem bude Rada zabývat.

 

 

 

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

 

V Praze dne 16. 10. 2012

Odpověď:

 

Vážený pan RNDr. Milan Macek, CSc.

Zastupitel MČ Praha 5

zde

 

 

 

                                                                                                         V Praze dne 15.11.2012

 

 

 

Věc: Odpověď na interpelaci II. ze dne 16. 10. 2012

 

Vážený pane doktore,

 

Váš podnět týkající se poskytování náhrad výdělku prokazatelně ušlého považuji za závažný a je i mým cílem celou situaci řešit v souladu s právním řádem, a to především ve snaze šetřit prostředky MČ P5.

Jak je Vám nepochybně známo, MČ momentálně nemá starostu. Z tohoto důvodu Vás prosím o trpělivost do konce kalendářního roku 2012, přičemž do té doby bude celá věc podrobena dalšímu šetření OSS, zejména organizačního a právního oddělení. Pokud budete mít zájem o průběžné informace, obracejte se prosím právě na tento odbor.

Mám-li být stručný a odpovědět konkrétně, předpokládám, že Rada MČ P5 se celou věcí bude zabývat na základě připravených podkladů v měsíci lednu 2013.

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Zelený, statutární zástupce

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě