usedlost Cibulka

Datum interpelace:
23. 06. 2016
Datum odpovědi:
21. 07. 2016
Interpelující:
Ing. Ondřej Velek
Interpelovaný:
Ing. Pavel Richter
Příloha interpelace:

Interpelace:

Ing. Pavel Richter – člen Rady MČ Praha 5  

 

Pomoc při jednání o výkupu čínského pavilonku u usedlosti Cibulka?

 

Příběh 25 let chátrající usedlosti Cibulka je dobře zdokumentována na webech památkářů, občanů Cibulek (viz velká petice www.cibulky.info), na webu VOR (např. dokument https://www.praha5.cz/cs/dokument/dokumenty-vor-zmc-praha-5/211436-cibulka-strategie-dohoda-vs-konflikt-duben-2015 a další), webu Zelených http://praha5.zeleni.cz/cibulka-zdevastovana-usedlost / , a např. také v článku ve zpravodaji http://www.ipetka.cz/zacatek-konce-nebo-zachrany-usedlosti-cibulka/),

 

Komise památek se od roku 2013 opakovaně tématu věnovala a vedla s majitelem JUDr. Oldřichem Vaníčkem několik jednání. Další jednání proběhla i s radním RHMP Janem Wolfem. Komise nechala zpracovat dva posudky – jeden stavební a druhý na odhad nákladů opravy Čínského pavilonku. Navrhl jsem varianty spolupráce s majitelem nebo omezení jeho vlastnictví. Symbolem dohody by mohl být Čínský pavilonek, který by mohl být vykoupen, aby po rekonstrukci se stal součásti opraveného parku Cibulka. Majitel by z prodeje pavilonku mohl zlepšit některé zabezpečovací práce.

 

Kolem usedlosti Cibulka funguje skupina odborníků, kteří Vám mohou s navržením vyjednávací pozice / výkupní ceny, a spoluprací s NPÚ a ZHMP pomoci.

 

 

Pomůžete jednání o výkupu  Čínského pavilonku  u usedlosti Cibulka? Pokud ne, proč? Pokud ano, kdy a jak?

 

 

 

 

13. ZMČ P5 – 23.6.2016

 

Ing. Ondrej VELEK

E: ondrej.velek@praha5.cz

M: 604 334424

SKYPE: ondrej55

https://www.praha5.cz/cs/organizace/vybory-a-komise/4315-kontrolni-vybor

https://www.praha5.cz/cs/organizace/vybory-a-komise/24773-vybor-otevrena-radnice

 

 

Odpověď:

Městská část Praha 5
ING. PAVEL RICHTER
radní

Vážený pan
Ing. Ondřej Velek
Člen ZMČ Praha 5

V Praze dne 21. 7. 2016

Vážený pane zastupiteli,

na základě Vaší interpelace ve věci jednání o výkupu čínského pavilonku u usedlosti Cibulka, Vám zasílám požadované údaje:

Za současnou politickou reprezentaci MČ Praha 5 jednání o výkupu již zahájil pan MUDr. Michal Bednář. O dalším vývoji jednání budete tedy informován buď přímo od pana doktora, nebo ode mě.

S pozdravem,

Ing. Pavel Richter