ukončení pracovního poměru tajemníka Úřadu

Datum interpelace:
11. 06. 2015
Datum odpovědi:
03. 08. 2015
Interpelující:
JUDr. Petr Lachnit
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

 

Téma: Zveřejnění podmínek ukončení pracovního poměru tajemníka Úřadu MČ Praha 5 Mgr.   Jiřího Radila

 

Interpelovaný: Rada městské části Praha 5

 

 

Interpelace

 

 

Vážení členové rady,

 

 vzhledem k tomu, že tajemník úřadu Mgr. Jiří Radil skončil ve své funkci a dnem 30.4.2015 skončil i jeho pracovní poměr k Úřadu MČ Praha 5, si Vás dovoluji požádat o zveřejnění a vyčíslení konkrétních podmínek souvisejících s ukončením pracovního poměru s tajemníkem Úřadu MČ Praha 5 panem Mgr. Jiřím Radilem (mzda, mimořádné odměny, odstupné či odchodné apod.).

 

 

 

V Praze dne 11.6.2015

 

 

 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                     JUDr. Petr Lachnit

 

                                                                                                                     zastupitel MČ Praha 5

 

 

 

Odpověď:

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

         starosta

                                                                                                                                    

                                                                                                             JUDr. Petr Lachnit

                                                                                                           Zastupitel MČ Praha 5

 

Vážený pane zastupiteli,

 

reaguji tímto na Vaši interpelaci, přednesenou na zasedání zastupitelstva Městské části   Praha 5.

 

Pracovní poměr s bývalým tajemníkem Úřadu městské části Praha 5, Mgr. Jiřím Radilem, byl ukončen prostřednictvím dohody o rozvázání pracovního poměru, a to v souladu s ust. § 49 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Pan tajemník obdržel, za kvalitní vedení Úřadu po celou dobu jeho funkce, odměnu ve výši pěti průměrných měsíčních platů. Oporou k tomuto byl zákoník práce, resp. jeho ustanovení o skončení pracovního poměru z důvodu organizačních změn. Odměna tedy byla určena v tomto specifickém případě tak, jako by pan tajemník odešel z důvodu reorganizace po odpracovaných letech, byť se v tomto ojedinělém případě o nadbytečnost nejedná.

Částka vyplacená Mgr. Jiřímu Radilovi byla určena oddělením personálním a mzdovým ve výši 586.480,- Kč, když se jedná o částku podléhající řádnému zdanění, tedy o částku          tzv. „hrubou“.

 

V Praze dne 21. 07. 2015                 

  

                                                                                    MUDr. Radek Klíma

                                                                                    starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě