Úklid nám. 14. října

Datum interpelace:
17. 09. 2019
Datum odpovědi:
18. 10. 2019
Interpelující:
Ing. Josef Cuhra
Interpelovaný:
Bc. Martin Slabý

Interpelace:

Vážený pan místostarosta
Martin Slabý
Štefánikova 13 a 15
150 22 Praha 5

Věc: interpelace – úklid nám. 14. října

Vážený pane místostarosto,
obracím se na vás s interpelací ohledně úklidu na nám. 14. října, a okolí.
Opakovaně nejsou v této oblasti pravidelně vysypávány koše na odpadky. Zejména během víkendu jejich kapacita nestačí a odpadky se pak povalují okolo a hyzdí veřejná prostranství. Vítr je navíc rozfoukává v širokém okolí. Dle záznamů situace opakuje několik týdnů a možná i celé měsíce.
Vy sám dobře víte, že občané dlouhodobě upozorňují na nedostatky při úklidu. Před soutěží na zajištění úklidu a údržby zeleně na Praze 5 v roce 2017 jste prohlašoval, že původní smlouva byla sepsaná v neprospěch MČ Praha 5 a zajišťování víkendového úklidu bylo obtížně vymahatelné a dále, že nová smlouva přinese větší manévrovací prostor pro radnici a dojde k posílení kontroly realizovaných prací, přičemž se přijme nový pracovník, který se kontrolou bude permanentně zabývat.
Ani poté však celovíkendový úklid nebyl odborem objednáván s argumentem, že je to finančně náročné a že by se musel víkendový provoz přesoutežit. Po vytrvalých urgencích v loňském roce, jste nakonec úklid o víkendech zajistil, a to v rámci stávající rámcové smlouvy.
Dle Vámi podané informace MČ P5 víkendový svoz nyní pravidelně objednává a platí. Kdo je tedy viníkem tohoto neutěšeného stavu? Centra, se kterou má radnice Prahy 5 podepsanou rámcovou smlouvu? Nebo MČ Prahy 5, která nedostatečně kontroluje realizaci prací?
Vzhledem ke skutečnosti, že k pochybením ohledně úklidu dochází opakovaně, mi dovolte požádat Vás o odpovědi na následující otázky.
1) Považujete hromadící odpadky na nám.14.října v důsledku nevysypávání košů za problém?
2) Objednává Odbor správy veřejných prostranství a zeleně pravidelné vysypávání košů také o víkendech? Kolikrát mají být vysypávány během jednoho víkendu? Kolik víkendů bylo v roce 2019 k dnešnímu dni realizováno a kolik z toho proplaceno?
3) Kolik pracovníků MČ P5 a jak velkou část svého úvazku věnují výhradně kontrole zajišťování úklidu a údržby zeleně na území Prahy 5 a činnosti Centry?
4) Probíhá kontrola také o víkendech?
5) Bude společnost Centra pokutována, pokud se zjistí její pochybení?
6) Jak zajistíte, aby se problém do budoucna neopakoval?
7) V případě opakovaného provinění ze strany Centry, neuvažujete o předčasné rozvázání rámcové smlouvy z důvodu neplnění povinností a podezření z neoprávněné fakturace provedených prací? Současný stav opravdu není pěkná vizitka pro radnice Prahy 5, ostuda je navíc umocněná blízkostí budovy radnice. Nebo snad i zde platí pořekadlo, že „pod svícnem je největší tma“? Pro ilustraci přikládám několik fotografií z poslední doby.
Předem děkuji za odpověď i za realizaci úklidu.

S pozdravem,
Jakub Suchel
Interpelaci podal:
Josef Cuhra, zastupitel

Odpověď:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
BC. MARTIN SLABÝ
MÍSTOSTAROSTA

Pan

Ing. Josef Cuhra
Zastupitel, předseda klubu KDU a nezávislí

Praha, dne 14. 10. 2019

Vážený pane Sucheli a Cuhro,

V reakci na Vaši Interpelaci uvádíme následující:
V úvodu bychom rádi uvedli, že celkově se úklid na území Městské části Praha 5 zlepšil oproti minulosti, měřítkem tohoto jsou ohlasy občanů z území celé městské části nikoliv pouze z jedné lokality i když tento je také důležitý. Jak sám jistě dobře víte v průběhu času se stalo z lokality nám. 14 října a okolí velmi frekventované místo oproti minulosti. V letních měsících je velká kumulace osob v okolí kostela sv. Václava , kteří zde tráví volný čas. Dále ke změně v této oblasti přispěla i skutečnost, že se zde konají různé akce např. Zažij město jinak , různé dny SK, Portugalska atp v lokalitě Anděl a v neposlední řadě otevření občerstvení Manifesto přispělo ke zvýšenému pohybu osob, což je také v souvislosti na hezkém počasí, kdy lidé pochopitelně tráví čas venku na veřejném prostoru.
Faktem je, že dříve byl stav v dané lokalitě podstatně odlišný od stavu v současnosti. V minulosti se v okolí sv. Václava doslova lidé brodili odpadky, což v současné době není, nejedná se zde o dramatickou situaci, vždyt´ono také platí, že sebe lepší úklid nevysupluje to, jak se občané, turisté na veřejném prostoru chovají.
Přes týden pondělí- pátek probíhá úklid v dané lokalitě, koše se vysypávají a mění se plastové pytle v těchto koších, toto je doplněno pěším pracovníkem firmy CENTRA a.s., který operativně uklízí to co je třeba.
V sobotu a neděli je tento úklid, jak jistě víte finančně odlišný oproti dnům pracovním (příplatky za práci o víkendu dle Zákoníku práce). Z výše uvedeného důvodu není rentabilní tento zvýšený úklid objednat po dobu celého roku, jelikož v období podzimu a zimy běžný úklid bohatě stačí. V rámcové smlouvě tento víkendový úklid zakotven není.
Proto jsme se rozhodli, že do budoucna mimořádný úklid bude sezónní záležitostí od dubna do konce října. Proto jsme předložili jako Odbor OSP materiál do RMČ pod názvem Objednávka č.0196/OSP/19 mimořádné víkendové úklidy (sobota, neděle) veřejného prostranství Centrum- Portheimka nám. 14. října, Sacre Coeur, Arbesovo náměstí a dále objednávku č. 0197/OSP/19 mimořádný víkendový úklid (sobota, neděle) v areálu dětského hřiště Dětský ostrov. Rada městské části toto schválila, takže úklid o víkendech v měsíci říjnu bude probíhat. O provedení úklidu jsou doklady (fotodokumentace) společností CENTRA a.s., které jsou na vyžádání k dispozici.
Do příštího roku díky větší možnosti manévrovacího prostoru v rámcové smlouvě počítáme s tím, že sezónní víkendový úklid bude dodatkem přidán ke stávající rámcové smlouvě se společností CENTRA a.s.
Nyní ve stručnosti k mnohdy sugestivně formulovaným otázkám:
1. Samozřejmě odboru OSP není lhostejný nepořádek na jakémkoliv místě na území MČ.
2. Jak bylo již uvedeno v textu víkendový úklid není standardem poskytovaných služeb v rámci rámcové smlouvy ( jedná se o sezónní akce), v měsíci září tento objednán nebyl.
3. Odbor OSP disponuje čtyřmi pracovníky, kteří provádějí kontrolní činnost. Pravdou je, že kontrola probíhá i v rámci kontrolních dnů se společností CENTRA a.s., dané rámcovou smlouvou a také samostatně a následně se podněty posílají společnosti CENTRA a.s. k nápravě. Je ovšem třeba vidět rozsáhlost území městské části.
4. O víkendech oficiální kontrola neprobíhá, ale mimo to, že jsme at´už jakýmkoliv způsobem (zaměstnanci, zastupitel) , v průběhu víkendu namátkově lokality navštívíme. Pro vaši informaci samozřejmě „zdarma „.
5. V podmínkách rámcové smlouvy se společností CENTRA a.s. je možnost uplatnit sankce samozřejmě dle struktury smlouvy.
6. Toto je uvedeno výše v textu. Opatřením je uzavření dodatku rámcové smlouvy na rok 2020 o mimořádných úklidech v sezóně duben – říjen ve specifikovaných lokalitách
7. Je třeba se řídit podmínkami rámcové smlouvy, kde je uvedeno jakým způsobem lze předčasně odstoupit od této oboustranně signované smlouvy. V současné době se o tomto kroku neuvažuje.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě