úklid na území MČ

Datum interpelace:
26. 01. 2016
Datum odpovědi:
23. 02. 2016
Interpelující:
MUDr. Zlatko Marinov
Interpelovaný:
Mgr. Jan Smetana
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Téma: Úklid okolo institucí zřizovaných MČ Prahy 5

Interpelovaný: Radní MČ Praha 5 pro správu veřejného prostranství a zeleně

 

Interpelace

 

Vážený pane zástupce starosty,

 

Dovoluji se na Vás obrátit s otázkou na prosazování úklidu na  území MČ Prahy 5  nakolik je prosazován úklid okolo institucí zřizovaných MČ Prahy 5. Potěšilo mě, že při nahlášení  neuklizené přístupové cesty ke Kulturnímu klubu Poštovka přes webovou stránku sawww.praha5.cz/cs/sekce/uklizime-petku se mi dostalo z úřadu MČ Prahy  5 druhý den odpovědi, která mě však naprosto neuspokojila.  Stejně jako každému občanovy MČ Prahy 5 je naprosto jedno komu neuklizený veřejný prostor náleží, ale především jej zajímá proč není uklizen, zejména pokud tak dochází k poškozování majetku MČ Prahy 5. Opakované závažné pochybení vnímám především u veřejného prostoru v blízkosti institucí MČ Prahy 5.

 

Žádám o vyjádření,  nakolik je vymáhám úklid veřejného prostranství na MČ Prahy 5. Kolik bylo v minulém roce podaných výzev a kolik bylo vybráno pokut. Kolik prostředků z rozpočtu MČ Prahy 5 bylo vynaloženo na úklid veřejného prostranství, které není v majetku MČ Prahy 5.

Žádám zprávu  o  podání výzev a udělení pokut za úklid přístupové cesty k KKP a přilehlých  pozemků 1946, 1984 a 1935 v Kú Košíře.

V součinnosti s radním pro kulturu žádám o vyjádření, jak je upraveno zřizování kompostu na pozemcích kulturních institucí. 

Žádám, abych obdržel písemnou odpověď v zákonném časovém rámci.

 

 

V Praze dne 26.1.2016

                                                                                                    MUDr. Zlatko Marinov

                                                                                                     zastupitel MČ Praha 5

 

 

 

 

Odpověď:

Interpelace: Prosazování úklidu 

Interpelaci podal MUDr. Zlatko Marinov dne 26.01. 2016

 

V Praze dne 23. 02. 2016   

 

Vážený pane zastupiteli,

 

komunikace a chodníky na území Městské části Praha 5 jsou v majetku Magistrátu hlavního města Prahy a správu provádí Technická správa komunikací hlavního města Prahy.

Veřejná prostranství, která nejsou v majetku Městské části Praha 5, neuklízíme. Na úklid ploch, které nespadají do vlastnictví Městské čísti Praha 5, se nevynaložily žádné finanční prostředky.

Zaměřujeme se pouze na úklidy černých skládek v místech, kde je to nezbytně nutné, např. obytné zóny, pohotovostní úklidy např. komunální odpad na frekventovaných místech v centru Smíchova. Městská část Praha 5 neukládá pokuty vlastníkovi komunikací a chodníků, kterým je Magistrát hlavního města Prahy. Úklidy jsou prováděny na základě rámcové smlouvy se společností Centra a.s.

Přístupové cesty ke Kulturnímu klubu Poštovka jsou v majetku Magistrátu hlavního města Prahy, např. pozemek parc. č. 1946 k.ú. Košíře.  Pozemky parc. č. 1948 a 1935 k.ú. Košíře, které ve své interpelaci uvádíte, nebyly v katastru nalezeny. Pokud je zjištěn nepořádek, předáváme podnět na Technickou správu komunikací hlavního města Prahy.

Zřizování kompostů na pozemcích kulturních institucí nespadá do kompetencí Odboru správy veřejného prostranství a zeleně.

 

Mgr. Jan Smetana – zástupce starosty

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě