Úhrada poměrné části vymožených pohledávek Agenturou Praha 5, a.s.

Datum interpelace:
15. 02. 2007
Datum odpovědi:
14. 03. 2007
Interpelující:
Ondřej Gál
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

Pan

JUDr. Milan Jančík

starosta  MČ Praha 5

  

 

                                                                                                         V Praze dne 15.2.2007

 

 

Věc : Interpelace ve věci úhrady poměrné části vymožených pohledávek

         Agenturou Praha 5,a.s.      

 

 

Pane starosto,

      žádám Vás o předložení podrobné písemné zprávy  o provádění úhrad poměrné části vymožených pohledávek Agenturou Praha 5, a.s. na účet(y) MČ Praha 5 , ato včetně data připsání na účet(y) MČ Praha 5 v letech 2004, 2005 a 2006, případně proběhla-li již nějaká platba v roce 2007.

 

Děkuji za odpověď

                      

                                   Ondřej Gál

                                zastupitel MČ Praha 5                

         

Odpověď:

 

 

 

V Praze dne 14. března 2007

 

 

Věc:  Interpelace   ve  věci   úhrady   poměrné   části   vymožených  pohledávek   Agenturou Praha 5,a.s.      

Vážený pane zastupiteli,

je připravena dohoda o započtení vzájemných pohledávek mezi městskou částí a Agenturou Praha 5. V současné době jsou vymáhány pohledávky za roky 2003 – 2004. Další pohledávky nebyly společnosti Agentura Praha 5 poskytnuty. Jakmile budou tyto prostředky vzájemně vyúčtovány, budou teprve poskytnuty další pohledávky, pokud se takto rozhodneme. Zároveň je zadržována dvouletá odměna za činnost Agentury – je to 1 %, které jsme odebrali správním firmám za preventivní činnost. Odměnu jsme nevyplatili do doby, než proběhne vzájemné vyúčtování první části pohledávek, které MČ v rámci smluvního vztahu s Agenturou předala Agentuře.

           

Vyúčtování postoupených pohledávek Agentury Praha 5 a městské části Praha 5:

 

Postoupené pohledávky do 31.12.2004

Období do roku 2003………………………………………………48 992 574 Kč

Období od 1.1.2004 do 31.12.2004 ………………………………………..14 201 482,5 Kč

Celkem …………………………………………………………….63 194 056,5 Kč

 

Částka zinkasována na pohledávky 2003-2004……………………29 088 427 Kč

 

Zápočtem ze dne 14.6.2005 je vypořádáno ………………………11 102 307 Kč

MČ P5 má na svém účtu 6 661 383 Kč  (60%)

AP5                                  4 440 923 Kč  (40%)

 

Částka k zápočtu  29 088 427 – 11 102 307 = 17 986 120Kč

 

60% MČ                                                                                  40% AP5

z 17 986 120= 10 791 672 Kč                                                 z 17 986 120= 7 194 448 Kč

 

pro  zápočet roku 2005- 2006  je na účtech MČ P5 = 5 230 928 Kč

 

Zbytek z toho 5 560 744 Kč je na účtu AP5- tato částka bude vyúčtována  a započtena následovně:

MČ P5 má AP5 zaplatit odměny na základě uzavřené Mandátní smlouvy, a to za roky 2005 a 2006 v celkové výši 3 500 322 Kč ( OSB za byty 2 412 048 Kč, OOA za nebytové prostory 1 088 274 Kč)

Vzhledem k tomu, že odměna za nebytové prostory je v řízení, bude na účet MČ P5 zaplaceno 3 148 696 Kč

 

 

Přehled zápočtu :

Pro rok 2005 – 2006 je na účtech MČ    5 230 928 Kč, z toho 40% pro AP5  2 092 371 Kč

Odměna na základě Mandátní smlouvy pro AP5 za byty 2005 – 2006            2 412 048 Kč

Závazek MČ P5 vůči AP5                                                                                 4 504 419 Kč

 

Závazek AP5vůči MČ P5 60 %                                                                          7 653 115 Kč

 

Celkem pro MČ Praha 5                                                                                 3 148 696 Kč

 

 

 

           

S pozdravem

 

 

 

 

 

                                                           JUDr.Milan Jančík