Účast v komisích

Datum interpelace:
07. 02. 2013
Datum odpovědi:
08. 03. 2013
Interpelující:
Mgr. Roman Sedlák
Interpelovaný:
Ing. Miroslav Zelený
Příloha interpelace:

Interpelace:

 

Praha, 4. 2. 2012

Vážený pane starosto,

                Žádám Vás o spolupráci při vysvětlení důvodu Rady MČ Praha 5 o neúčasti zastupitelů klubu TOP 09 na některých komisích Rady MČ. V průběhu jednání a po uzavření nové koaliční smlouvy bylo několikrát mně osobně a paní Atlasové, která byla u jednání přítomna, přislíbeno možné působení naší politické strany v komisích Rady. Někteří členové současné rady deklarovali, že opozice bude mít přístup do komisí. Pan Nedvěd nám osobně přislíbil, že jedno místo pro TOP 09 bude ve všech komisích uvolněno. Prosím Vás tedy o nápravu a vysvětlení tohoto nedorozumění. Jak sám jistě uznáte, vedení radnice nepůsobí transparentně a věrohodně, pokud neumožňuje nejsilnější opoziční straně konstruktivně působit v rámci poradních orgánů MČ.

s úctou,

Roman Sedlák,

předseda klubu TOP 09

 

Odpověď:

 

Vážený pane Sedláku,

 

níže odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 7. 2. 2013 ve věci účasti zástupců TOP 09 v komisích rady MČ.

 V případě Vaší žádosti o spolupráci při vysvětlení na základě jakého důvodu rozhodla Rada MČ Praha 5 o neúčasti zastupitelů klubu TOP 09 na některých komisích Rady MČ, je nutné si nejprve položit otázku, jaký je faktický stav zastoupení klubu TOP 09 v komisích Rady MČ a ve výborech ZMČ.

 Na základě prověření tohoto faktického stavu bylo zjištěno, že klub TOP 09 není zastoupen pouze v jednom výboru ze tří a ve čtyřech komisích z šestnácti (bereme-li v úvahu období od 12. 12. 2012). Podíváme-li se ovšem na docházku zastupitelů klubu TOP 09 v tomto období, zjistíme, že většina zastupitelů TOP 09 není na zasedání komisí a výborů pravidelně přítomna, až na Vás jako výjimku.

 Je tedy otázkou, zda rozšíření účasti zastupitelů klubu TOP 09 na zbývajících komisích a výborech, přinese skutečné podílení se zastupitelů klubu TOP 09 na jejich činnosti.

 Dovolte mi Vás požádat o sdělení Vašeho podnětu na vyřešení výše uvedeného.

 

 

S pozdravem

                                                                                                                                

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě