Tržnice na Náměstí 14. října

Datum interpelace:
26. 01. 2021
Datum odpovědi:
03. 02. 2021
Interpelující:
Ing. Josef Cuhra
Interpelovaný:
Bc. Martin Damašek M.A.
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Bc. Martin Damašek M.A.

MČ Praha 5

místostarosta

 

 

V Praze 26. 1. 2021

 

Interpelace:

 

Tržnice na Náměstí 14. října

 

Vážený pane místostarosto,

v odpovědi na mojí interpelaci ze dne 16. 9. 2020 ohledně dalšího postupu městské části ve věci využití prostoru přízemí tržnice v souvislosti s ukončením nájmu společnosti TESCO, jste uvedl následující: „Pokud jde o nebytové prostory v objektu, které budou uvolněny společností Tesco, vzhledem k tomu, že jde o významný nebytový prostor v majetku MČ Praha 5 v centrální části Smíchova, mým záměrem je tento opět nabídnout na trhu, aby generoval výnos do rozpočtu MČ Praha 5. Do konce tohoto roku proto Radě MČ Praha 5 předložím záměr pronájmu předmětného nebytového prostoru.“

Uvedené prostory jsou nyní již několik měsíců prázdné, a proto se táži, proč ještě nebyl záměr pronájmu předložen a kdy se tak stane?

 

S pozdravem,

Ing. Josef Cuhra

zastupitel, předseda klubu KDU a nezávislých

Odpověď:

Vážený pan

Ing. Josef Cuhra

Zastupitel MČ Praha 5

 

V Praze dne 2. 2. 2021

 

Odpověď na interpelaci z 15. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 ze dne
26. 1. 2021 – tržnice na Náměstí 14. října

 

Vážený pane kolego,

 

děkuji za Vaši interpelaci ze dne 26. ledna 2021, jíž se tážete na prostory v bývalé tržnici na Náměstí 14. října po bývalé prodejně Tesco.

 

Správně citujete z mé odpovědi na Vaši interpelaci ze dne 16. září 2020 a upozorňujete, že předmětné prostory jsou nadále prázdné.

 

Předmětné prostory byly společností Tesco předány MČ Praha 5 v listopadu, následně bylo mou maličkostí Odboru správy majetku zadáno, aby bylo provedeno přeměření předmětných prostor pro účel přípravy záměru pronájmu.  Návrh záměru pronájmu je připraven k předložení do Komise obchodních aktivit, dotací a EU fondů. V mezičase se významně zhoršila epidemiologická situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 a započalo očkování proti tomuto, proto se Rada MČ Praha 5 rozhodla na svém zasedání dne 20. ledna 2021 předmětné prostory nabídnout Hlavnímu městu Praze ke zřízení očkovacího místa.  Lhůta k vyjádření se k této nabídce byla Radou stanovena do 15. února 2021. Dne 1. února 2021 byla má maličkost v této věci kontaktována Odborem zdravotnictví Magistrátu Hlavního města Prahy.

 

Pokud by Hlavní město Praha nabídky MČ Praha 5 nevyužilo, bude záměr pronájmu prostor předložen k projednání orgánům MČ Praha 5.

 

Neváhejte mě kontaktovat s jakýmikoli dalšími dotazy.

 

 

S pozdravem

Bc. Martin Damašek, M. A.

 

 

Přílohy:

  1. Usnesení a důvodová zpráva záměru nabídky prostor Hl. m. Praze
  2. Návrh záměru pronájmu prostor