Tilleho nám. a Organ.řád

Datum interpelace:
02. 07. 2010
Datum odpovědi:
28. 07. 2010
Interpelující:
Ondřej Gál
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA
Příloha interpelace:

Interpelace:

INTERPELACE – 23. Zasedání ZMČ Praha 5 konané dne 25.6. 2010
 
1.Interpelace na starostu MČ Praha JUDr.M.Jančíka
Ve věci: 1.1. Rekonstrukce Tilleho náměstí na Barrandově
Pane starosto,
       první část interpelace na Vás se týká rekonstrukce Tilleho náměstí na Barrandově, což samo osobě je chvályhodný počin, pomineme- li poměrně vysoké náklady – cca 22mil.Kč. Tak je třeba podotknout, že technický stav tohoto náměstí byl, nadneseně řečeno zoufalý.
   Touto interpelací Vás žádám, abyste osobně dohlédl, byť dohled provádí pracovníci investičního odboru, na prováděné práce. Především pak na provedení dláždění horní části náměstí v kruhové části,  kde jsou nerovnosti v položené dlažbě a nejsou zde odtoky vody což může výsledek celé rekonstrukce znehodnotit. Díky těmto nedostatkům může být zpochybňována celá rekonstrukce a opodstatněnost nákladů na ní.
 
1.2. Příprava nového organizačního řádu úřadu MČ Praha 5
Pane starosto,
        v druhé části interpelace se na Vás obracím s požadavkem , abyste předsedům politických klubů předložil připravovaný návrh nového řádu ÚMČ Praha 5, před jeho projednáním, tak abychom měli přehled, co se připravuje za změny.
 
Děkuji za pozornost a věřím, že dodržíte zákonnou lhůtu pro odpověď
 
 
 
Ondřej Gál, zastupitel MČ Praha 5
       
 

Odpověď:

 

1.

Vážený pane zastupiteli,

rekonstrukce Tilleho náměstí patřila k  našim letošním prioritám. V době, kdy jste psal interpelaci, nebyla zámková dlažba ještě dokončena a tak se mohlo zdát, že chybí odtoky vody. Odvodnění dlažby samozřejmě je, přesně podle schválené dokumentace a dle vyjádření generálního dodavatele je odpovídající.
O provedení rekonstrukce se můžete sám přesvědčit, slavnostní předání Tilleho náměstí se uskuteční 20. července 2010 od 10 hodin a jste na něj zván. 
           
S úctou                                                                    
 
 
 
                                                           JUDr. Milan Jančík, MBA                
 
 

2.
 
Vážený pane zastupiteli,
jak jistě víte, všechny platné vnitřní předpisy úřadu a připravovaný organizační řád, včetně příloh, jsou k dispozici na intranetu https://intranet.praha5.cz, do kterého mají všichni zastupitelé volný přístup. Nejen předsedové politických klubů, ale každý zájemce z řad zastupitelů si je může přečíst či vytisknout. Další možností, kterou jste využili i Vy, je obrátit se na Kancelář městské část Praha 5, která zájemcům veškeré vnitřní předpisy na požádání dodá.
Nevidím proto důvod předávat předsedům politických klubů návrh organizačního řádu, když si ho mohou jednoduše získat sami…
 
           
S úctou                                                                    
 
 
 
                                                           JUDr. Milan Jančík, MBA                
 
 
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě