tajemník Úřadu

Datum interpelace:
14. 03. 2013
Datum odpovědi:
21. 03. 2013
Interpelující:
Mgr. Roman Sedlák
Interpelovaný:
Ing. Miroslav Zelený
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

11. 3. 2013, Praha

Vážený pane starosto,

                rád bych se Vás touto cestou dotázal, zdali pan tajemník Radil působil či působí v nějaké politické straně? Dle názoru politické strany TOP 09, vrcholný státní úředník na naší městské části má být nezávislý, tak aby mohl plnit svou roli nadstranicky a efektivně.

děkuji,

Roman Sedlák,
předseda klubu TOP 09

Odpověď:

 

 

Vážený pane Sedláku,

 

odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 14. 3. 2013 ve věci politické příslušnosti pana tajemníka Mgr. Jiřího Radila.

 Zákon o úřednících územních samosprávných celků nestanoví jako podmínku či předpoklad pro vznik pracovního poměru úředníka politickou nezávislost a též politická příslušnost není předmětem výběrového řízení do funkce tajemníka. Dále je nutné zdůraznit skutečnost, že funkci tajemníka v minulosti opakovaně zastávali příslušníci Vaší politické strany, tedy
TOP 09.

 

S pozdravem

                                                                                                                                

  

Ing. Miroslav Zelený

 starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě