tajemník Úřadu

Datum interpelace:
19. 03. 2015
Datum odpovědi:
20. 04. 2015
Interpelující:
JUDr. Petr Lachnit
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Téma: Zveřejnění podmínek ukončení pracovního poměru tajemníka Úřadu MČ Praha 5

Interpelovaný: Rada městské části Praha 5

 

Interpelace

 

Vážení členové rady,

 

vzhledem k tomu, že tajemník úřadu končí ve své funkci, si Vás dovoluji požádat o zveřejnění podmínek souvisejících s ukončením pracovního poměru s tajemníkem Úřadu MČ Praha 5 panem Mgr. Jiřím Radilem (mzda, mimořádné odměny, odstupné či odchodné apod.).

 

V Praze dne 19.3.2015

 

                                                                                                                     

                                                                                                                     JUDr. Petr Lachnit

                                                                                                                     zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

         Starosta

 

                                                                                                             JUDr. Petr Lachnit

                                                                                                           Zastupitel MČ Praha 5

 

Vážený pane zastupiteli,

 

reaguji tímto na Vaši interpelaci, přednesenou na zasedání zastupitelstva Městské části Praha 5, dne 19. 03. 2015.

 

Pracovní poměr s panem tajemníkem Mgr. Jiřím Radilem byl ukončen dohodou. Pan tajemník obdržel, za kvalitní vedení Úřadu po celou dobu jeho funkce, odměnu ve výši pěti průměrných měsíčních platů. Názorným příkladem při určování odměny byl zákoník práce a odměna tedy byla určena v tomto specifickém případě tak, jako by pan tajemník odešel z důvodu reorganizace po odpracovaných letech, byť se v tomto ojedinělém případě o nadbytečnost nejedná. Vzhledem k faktu, že pracovní poměr pana tajemníka končí k 30.4.2015, bude se částka vypočítávat z průměrného platu vzniklého dle prvního kvartálu roku 2015 a není tedy k dnešnímu dni přesně známa.

 

 

V Praze dne 9.4.2015

 

 

                                                          

MUDr. Radek Klíma

                                                                                    Starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě