T-mobile

Datum interpelace:
18. 04. 2013
Datum odpovědi:
14. 05. 2013
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
Ing. Miroslav Zelený
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

 

Interpelace II.

 

Vážený pane starosto,

 Vaším prostřednictvím žádám Radu MČ, aby podle § 94 odst. 2 písm. f) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, pojednala tento můj podnět:

 Vzhledem k prudkému snížení tarifů všemi mobilními operátory navrhuji, aby

  1. s firmou T-mobile, která zajišťuje provoz mobilních telefonů úřadu MČ, byly dohodnuty tarify nejvýše v rozsahu jimi nabízeného neomezeného volání,
  2. všem zaměstnancům úřadu MČ a zastupitelům, kterým je vyplácena náhrada za využívání vlastního mobilního telefonu, byla stanovena náhrada nejvýše ve výši tohoto tarifu neomezeného volání.

   

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

 

V Praze dne 18. 4. 2013

 

Odpověď:

 

Vážený pane doktore,

 

odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 18. 4. 2013 ve věci snížení tarifů mobilních operátorů.
     Bod 1 – věcně příslušný odbor zajistil schůzku s dodavatelem poskytujícím mobilní telefonní služby ÚMČ Praha 5, k projednání změny rámcové smlouvy s cílem optimalizace nákladů na hovorné, které se osobně zúčastním.
Bod 2 – bude řešeno s ohledem na nově dosažené podmínky rámcové smlouvy.

 Po docílení optimálního řešení mobilních služeb předložím Radě MČ Praha 5 návrh dodatku rámcové smlouvy se spol. T-Mobile, bude upraven Pracovní řád a stanoveny nové výše náhrad zastupitelům, kterým jsou náhrady za využívání vlastního mobilního telefonu poskytovány.

 S pozdravem

                                                                                                                                

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě